Esbo skär ner på dagvård och utbildning

Västmetron slukar så mycket pengar att Esbo stad tvingas skära ner i utbildning och dagvård. Det här kommer fram i det budgetförslag som tjänstemännen gjort för 2017.

Inte bara elände. Elever i Kungsgårdsskolan i Köklax får studera i nya utrymmen 2019.
Niclas Lönnqvistniclas.lonnqvist@hbl.fi
04.11.2016 10:30 UPPDATERAD 04.11.2016 15:16
Esbo stad bygger västmetron och infrastrukturen kring banan. Det slukar så mycket pengar att skulden ökar. Tjänstemännen föreslår att basservicen naggas i kanterna för att få bukt med skuldbördan som enligt planer ska bli mindre från och med 2020. Esbo stad har ont om pengar. Man vill höja hälsocentralsavgifter, flytta äldre personer från enheter till hemvård och flytta servicetjänster till nätet.
Också på svenskspråkigt håll får man räkna med att stadens sparkur påverkar utbildning och dagvård.
– Den nya lagstiftningen gör det möjligt att ha fler barn i grupper per en vuxen och fundera på den subjektiva rätten till dagvård. I fjol beslöt fullmäktige att inte göra ändringar, men vi visste att frågan är aktuell i år igen. Sedan är det bara att konstatera att det tilläggsanslag som stadsdirektören gett för utbildning inte räcker för att hålla timfördelningen på den nivå vi har i år, säger direktören för Svenska bildningstjänster, Barbro Högström.

Kan det bli aktuellt med att stänga några svenskspråkiga skolor eller daghem?

– Det här är en fråga som politikerna får ta ställning till. På tjänstemannahåll har vi berett principer för servicenätet och principerna ska behandlas i nämnden på hösten. Politiker tar beslut om hur vi effektiverar utrymmena. Inom svenska bildningstjänster har vi redan effektiverat användningen av utrymmen så att i Vindängens daghem och skola används ett av utrymmena för Esbo Arbis under dags-och kvällstid.

Hur ser det ut med rätten till subjektiv dagvård?

– Det är också en fråga som fullmäktige tar ställning till. Jag har förstått att i Vanda har begränsningar av rätten till subjektiv dagvård varit en ekonomiskt bra lösning, säger Högström.
Bo Lönnqvist (SFP) är medlem i nämnden Svenska Rum i Esbo. Han har utbildningsfrågor som sitt område.
– Även om stadsdirektörens förslag innehåller en ökning så talar vi om nedskärningar i bildningssektorn. Vi har redan tagit ställning i nämnden och konstaterat att vi inte omfattar förslaget. Vi får se om vi får något till stånd i förhandlingarna senare i november, säger Lönnqvist.
Enligt Lönnqvist handlar nedskärningarna främst om färre vuxna som jobbar med barn.
– Det rimmar illa med att vi har en ny läroplan som kräver större resurser. Antalet barn som behöver olika stöd i någon form ökar också. Man talar om att effektivera och det handlar om löner. Sedan har vi fastighetskostnader som har stigit de senaste åren. Även om medlen till bildningssektorn har ökat så går allt större delen av kakan till väggar, tak och golv. Det är viktigt, men borde inte få inverka på innehållet, säger Lönnqvist.
Han hör till dem som inte vill begränsa rätten till subjektiv dagvård. Esbo stadsfullmäktige behandlar budgeten på mötet i november och tar ett beslut i december.

Esbo budget 2017

Esbos inkomster uppgår till 2,084 miljarder euro och utgifterna är 1,918 miljarder euro.
Den kommunala inkomstskattesatsen är 18 procentenheter år 2017.
De största inkomsterna utgörs av kommunalskatten. Social- och hälsovården (790 miljoner euro) samt bildningen (712 miljoner euro) står för de största utgifterna.
Esbo investerar för 263 miljoner euro och stadskoncernens investeringar uppgår till 600 miljoner euro.
Nästa år har Esbo en skuld på 887 miljoner euro, vilket är 3184 euro per invånare.

ANDRA LÄSER