Insändare: Svårt att i term inkludera alla betydelser ett begrepp innehåller

29.11.2022 14:14
Journalisten Erkki Pennanen överväger (HBL 14.11) nya möjliga översättningar till finska för begreppet svenska dagen. I hans (som också i mina) finska öron låter den etablerade termen ruotsalaisuuden
päivä
(” svenskhetens dag”) märklig.
Men vad innehåller den svenska dagen för finlandssvenskar (och andra språkgrupper) i dag? När man ”uppfann” dagen 1908 och placerade den i november, dagen då kung Gustav Adolf stupade, var meningen klar: man ville poängtera finlandssvenskarnas gamla anor i Sverige, där Gustavdagen har firats från och med 1880-talet. I detta hänseende låter ruotsalaisuuden päivä förståeligt.
Nu för tiden framhävas i firandet av svenska dagen kanske hela den finlandssvenska kulturen. Pennanens översättningsföreslag suomenruotsalaisten päivä (”finlandssvenskarnas dag”) är ganska bra. Ett liten minus i termen är att den utesluter andra språkgrupper. Också vi finskspråkiga vill ju notera dagen i fråga.
En alltsägande möjlighet vore suomenruotsalaisen kulttuurin päivä (”den finlandssvenska kulturens dag”), jämför suomalaisen kulttuurin päivä (”den finska kulturens dag”) den 28 februari. Den är bara hopplöst lång.
Det är ofta vanskligt, om inte omöjligt, att i någon term inkludera alla de betydelser som ett begrepp innehåller. Kanske måste vi resignerat nöja oss med något slags närmevärde: må var och en tolka och översätta svenska dagen som hen vill.
Erkki Lyytikäinen, Esbo

ANDRA LÄSER