Kraftig ökning av unga som dör i överdos – de som kommer till vård i allt sämre skick

Om lika många personer dog per vecka i vilken annan sjukdom som helst – skulle vi inte då göra mer för att förhindra det? Det frågar sig Inari Viskari med anledning av den omfattande drogdödligheten i Finland, i fjol i snitt fyra per vecka. Bland unga är ökningen betydande.

Droghandel via nätet ger ett ökat utbud vilket kan vara en förklaring till de allt fler dödliga överdoserna bland unga. På nätet och i gatuhandeln finns läkemedelsförfalskningar, som polisen till exempel varnade för i Åbo förra veckan.
Han är 15 år, dricker öl och tar subutextabletter. Han är kraftigt påverkad och i ett skede märker kompisar att han blir livlös. Men hans liv går inte att rädda. Han har använt droger i ett åtminstone ett år, och i sin kropp har han buprenorfin, amfetamin och bensodiatsepiner.