Insändare: Sannfinländarna står för alla finländare

30.09.2022 17:17
Sannfinländarnas nya finskhetsprogram har skapat flitig debatt inte minst i den finlandssvenska pressen. Vad finskheten betyder i dagens värld är ett tema som borde diskuteras oftare i Finland. Teser som i många år spreds efter kalla krigets slut om att globalisering och mångkultur kommer att ersätta nationellt tänkande och fosterländskheten i alla västliga länder har visat sig vara totalt falska. Anknytningen till individens fosterland kan sällan ersättas av tillhörighet till en internationell organisation som EU eller Förenta nationerna. Vi behöver alltså mer och inte mindre finskhet i det finska beslutsfattandet.
Från Sannfinländarnas finskhetsprogram har man i pressen tagit fram nästan bara slopandet av så kallad tvångssvenska, det vill säga obligatorisk svenska i finska skolor. Sannfinländarna förnekar inte de rättigheter som grundlagen ger svenskspråkiga eller den svenska kulturen i Finland. Som det också står i programmet har Finland två nationella språk, finska och svenska. Samtidigt måste man ändå vara ärlig och erkänna att dagens språkpolitik inte producerar tillräckligt med elever som har bra kunskaper i det svenska språket.
Vår nuvarande språkpolitik har lett till att de flesta studerande kan tala bara engelska och relativt dålig svenska. Det kan inte vara ändamålsenligt att fortsätta i all evighet med en politik, som producerar samma dåliga resultat. Tvångssvenskan är inget medel som säkrar att det finns personal i Finland som kan erbjuda service på svenska i välfärdsområdena.
Den svenskspråkiga befolkningsgruppen har alltid varit med om att bygga det finska samhället. Vissa skribenter har påstått att Sannfinländarna hatar svenska och allt vad det innebär, men det stämmer inte. Sannfinländarna har en stor respekt för Finlands nationella identitet och historia, vars viktiga del är det svenska arvet vid sidan av finska seder och bruk.
Finlandssvenskarnas identitet och kultur är inte beroende av att alla finska elever läser svenska i skolan. Genom att öka frivilligheten beträffande språkval förbättrar vi motivationen att läsa svenska. Vi skulle då i framtiden få mindre antal elever som läser svenska men vars kunskaper är betydligt bättre än vad nu är fallet.
Sannfinländarna är ett parti för alla finländare. Speciellt nu i skuggan av stora geopolitiska omvälvningar behöver vi i Finland mer nationell enighet, och den ökar inte om man medvetet missförstår varandra.
Riikka Purra, ordförande, Sannfinländarna

ANDRA LÄSER