Det är skillnad på folk och folk

Det sägs att befolkningspolitiken ska stöda människors välbefinnande. Till det behövs en syn på befolkningen som är öppnare, mjukare och mera dynamisk än den nuvarande.

I dagAnna Rotkirch
15.01.2021 21:31
I mitt hushåll just nu finns två som lider under en deadline – dottern skriver sin kandidatavhandling, jag en befolkningspolitisk utredning. Våra datorer och skärmar fyller ett stort bord vi just inte lämnar. Ytterligare skönjs två som kokar morgonkaffe och kvällste samt berättar nyheter från Världen Utanför. Emellanåt är vi i Tenala där mina föräldrar, bosatta i trakten sedan pandemin bröt ut, lärt sig att fylla på snaskskåpet ofta. Uppmuntrande samtal kommer från moster i New York och syster i Stockholm.

ANDRA LÄSER