När de beethovenska pusselbitarna faller på sina rätta platser

Stephen Houghs och RSO:s dokumentation av Beethovens samtliga pianokonserter känns som en av de viktigaste någonsin, enligt Mats Liljeroos.

Pusselbitarna tycks ha fallit på sina optimala platser på Stephen Houghs och RSO:s helhetsinspelning av Beethovens pianokonserter.
Mats Liljeroos
17.06.2020 05:57
Det rådde en del förvirring kring valet av instrument när Stephen Hough den 22–23 maj i fjol framförde Beethovens samtliga pianokonserter på Musikhuset med Hannu Lintu. Min, liksom mången annans, besvikelse var avsevärd när Hough spelade på den vanliga Steinwayen i stället för, som i förväg utannonserat, den i Musikhuset deponerade – sedermera införskaffade – Bösendorfern.

ANDRA LÄSER