Samlingspartiet kräver svar av Haavisto om al-Hol-situationen i skriftligt spörsmål – det här har hänt

Samlingspartiets riksdagsgrupp lämnade på onsdagen in ett skriftligt spörsmål om utrikesminister Pekka Haavistos förfarande i frågan om att ta hem de finländska barnen från flyktinglägret al-Hol.

Utrikesminister Pekka Haavisto (Gröna) ställs till svars av Samlingspartiet om oklarheterna i al-Hol-fallet.
Jennifer Snårbacka
04.12.2019 16:24 UPPDATERAD 04.12.2019 20:52
I spörsmålet som Samlingspartiet skickar ut på onsdagen heter det att nyhetsrapporteringen om utrikesminister Pekka Haavistos agerande har väckt "förvåning och förlägenhet".

Det här har hänt

I al-Hol-lägret i sydöstra Syrien finns omkring 70 000 personer, bland annat familjemedlemmar till IS-krigare. I lägrets slutna del finns 33 barn och 11 kvinnor med finskt medborgarskap eller uppehållstillstånd i Finland. De syrisk-kurdiska myndigheterna, som administrerar lägret som uppstod då de sista IS-fästena föll i vintras, tillåter inte att familjer separeras. De lokala myndigheterna har vädjat till västländerna att ta hem sina medborgare, vilket flera europeiska länder gjort.
Finlands linje är att alla finländska medborgare har rätt att återvända, men eftersom Finland saknar konsulära tjänster i Syrien är det i stort sett omöjligt att göra det på egen hand. Skyddspolisen befarar att återvändare kan öka terrorhotet i Finland. Regeringens agerande väckte flera klagomål i somras, vilket fick justitiekanslern att utreda ärendet. I oktober gav han regeringen rena papper, men poängterade att man borde sträva efter att ta hem åtminstone barnen.
På måndagen spreds nyheten som ursprungligen kom från Ilta-Sanomat om att utrikesminister Pekka Haavisto ska ha utövat påtryckningar på Utrikesministeriets konsulära chef Pasi Tuominen. Han uppmanades ordna så att de finländska barnen i lägret al-Hol i Syrien kan återvända till Finland utan sina mammor. Tuominen vägrade eftersom det eventuellt är olagligt, varefter han flyttades till andra uppdrag.
På måndagskvällen höll Haavisto en presskonferens där han förnekade alla uppgifter om påtryckningar och sa att Tuominens flytt inte har med al-Hol-lägret att göra. Haavisto har utnämnt en särskild tjänsteman som bara ska koncentrera sig på att förbereda en lösning för att få hem flyktingarna i al-Hol.
På tisdagen förklarade han sig inför riksdagens utrikesutskott, som med rösterna 10–3 ansåg att regeringen har agerat korrekt. Haavisto sade bland annat att även president Sauli Niinistö var underrättad. Efter detta rapporterade Verkkouutiset att Sauli Niinistö inte kände till något beslut om al-Hol – senare sa Niinistö till Helsingin Sanomat att han visst har fått information om vad som sker på ministeriet.
På onsdagen lämnar Samlingspartiets riksdagsgrupp in ett skriftligt spörsmål. Samlingspartiet kräver utrikesministern på svar om regeringens linje i frågan om att hämta hem finländarna i al-Hol och om Tuominen-fallet. Ett skriftligt svar ska vara riksdagen till handa inom 21 dagar från det att statsrådets kansli tagit emot spörsmålet.
De syftar då på att Haavisto tidigare i veckan har anklagats för att ha utövat påtryckningar på Utrikesministeriets konsulära chef Pasi Tuominen. Haavisto ska ha uppmanat Tuominen att ordna så att de finländska barnen i lägret al-Hol i Syrien kan återvända till Finland utan sina mammor. Tuominen ska ha vägrat eftersom detta bryter mot lagen och därpå förflyttats till andra uppgifter. Haavisto har förnekat alla anklagelser.
– Det är frågan om ifall utrikesminister Haavisto faktiskt har pressat ministeriets konsulära chef Pasi Tuominen, och ifall Tuominen inte har gått med på detta och därför fråntagits sina uppgifter, står det i spörsmålet.
Enligt Samlingspartiet bör det här nu noggrant utredas – trots att Haavisto har ställts till svars och fått fortsatt förtroende i utrikesutskottet. Samlingspartiet ifrågasätter Haavistos ledarstil, eftersom tjänstemän enligt pressmeddelandet har uppgett att det finns en "atmosfär av rädsla" på Utrikesministeriet.
Riksdagsledamot Pia Kauma (Saml) är högst upp på listan av underskrifter i det skriftliga spörsmålet. Kauma säger till HBL att frågorna ställs på grund av alla oklarheter kring fallet och efterlyser en tydlig linje från Utrikesministeriets håll gällande finländarna i al-Hol.
– Vad är egentligen sanningen, det är frågan vi vill ställa. Det här spörsmålet handlar både om sanning och om politiska riktlinjer.

Oklarheter gällande al-Hol

Samlingspartiet vill med spörsmålet få klarhet i om Finland ämnar ta hem finländare från al-Hol-lägret. Man vill veta om regeringen har gett Utrikesministeriet mandat att vid behov evakuera finländare, också vuxna, från al-Hol-lägret utan separat övervägande av statsrådet.
I somras sa avgående statsminister Antti Rinne (SDP) och justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP) att regeringen inte kommer att hämta finländarna från lägret. Om man nu faktiskt har gjort upp en strategi i evakueringsfrågan vill Samlingspartiet veta i vilken form, och om beslutet har varit enhälligt.
Samlingspartiet undrar dessutom vad regeringens egentliga linje är när det gäller familjeförening efter att barnen tagits hem till Finland, samt var IS-kvinnor som misstänks för brott ska ställas inför domstol. Justitiekansler Tuomas Pöysti har tidigare sagt att barnen bör hämtas hem även utan föräldrarnas lov.
– Att ta hem barn och mödrar från al-Hol-lägret är något som det talats om i allt högre grad under hösten. I Finland utövas politiskt ansvar och kontroll mellan riksdagen och regeringen. Regeringen har varit helt oklar med sina avsikter, trots att Samlingspartiets riksdagsgrupp har krävt en tydlig linje från regeringen för att ta itu med frågan, skriver man i meddelandet.
HBL har inte lyckats nå Haavisto för en kommentar. Ett skriftligt svar ska vara riksdagen till handa inom 21 dagar från det att statsrådets kansli mottagit spörsmålet.

ANDRA LÄSER