Finlands grundskolor blir allt färre – kraftigaste minskningen väntas i Österbotten, Kajanaland och Satakunta

Utbildningsstyrelsens prognos visar att antalet grundskolor i Finland kan sjunka med upp till 1 000 under de kommande 20 åren. Samtidigt stiger det genomsnittliga elevantalet i skolorna.

En utredning från Utbildningsstyrelsen visar att antalet grundskolor minskat märkbart i Finland under 2000-talet.
Våren 2019 blev den sista terminen för Påras skola i Kronoby. Klinkbacka skola i Raseborg inleder nu sitt sista läsår innan en skolstängning stundar även där. Och de här skolorna är långt ifrån ensamma.
Antalet grundskolor i Finland minskar i snabb takt. År 2000 var grundskolorna i landet 4 000 till sitt antal. År 2018 hade motsvarande siffra sjunkit till 2 300.
Utbildningsstyrelsen har gjort upp tre olika scenarion för skolnätets utveckling i landet. Enligt den beräkning som innebär den största förändringen skulle antalet grundskolor minska med närapå hälften från det nuvarande fram till 2040. Det innebär att det skulle finnas knappt 1 300 grundskolor kvar i Finland om 20 år.
Trenden går i samma riktning i alla landskap, men minskningen är ändå inte lika stor i alla delar av landet.
– Bland de landskap där antalet skolor uppskattas sjunka mest finns Österbotten, Satakunta och Kajanaland. Där kan minskningen som mest vara mellan 60 och 70 procent, sade undervisningsrådet Kari Nyyssölä vid Utbildningsstyrelsen, då han presenterade utredningen på tisdagsmorgonen.
Däremot väntas minskningen vara märkbart mindre i Nyland och på Åland. För Nylands del beräknas minskningen i antalet grundskolor enligt det mest drastiska scenariot bli omkring 25 procent och för Ålands del kring 10 procent.

Genomsnittliga elevantalet stiger

Samtidigt som antalet grundskolor minskar ökar antalet elever i skolorna. År 2000 hade landets grundskolor i genomsnitt 145 elever per skola. År 2018 hade det genomsnittliga elevantalet stigit till 236.
Eftersom trenden löper sida vid sida med trenden med skolstängningar väntas även denna trend fortsätta de kommande åren. Enligt Utbildningsstyrelsens prognos skulle scenariot med flest skolstängningar också leda till att var skola i genomsnitt har 100 fler elever år 2040.
Dessa siffror påverkas också av att antalet skolbarn i Finland förväntas minska. År 2018 fanns i Finland sammanlagt kring 560 000 elever. Om 20 år väntas elevantalet ligga kring 425 000.
Nyyssölä poängterar ändå att det är omöjligt att förutse framtiden och att siffrorna inte är huggna i sten. Beräkningarna visar i vilken riktning utvecklingen är på väg och syftet med dem är att lyfta upp frågan till samhällelig diskussion.
ANDRA LÄSER