Gambit är årets jämställdhetsföretag i Österbotten – vill locka fler kvinnor till it-branschen

Att ha en arbetskultur som överensstämmer med värdegrunden är viktigt för Gambit, årets jämställdhetsföretag i Österbotten.

Hanna Wallin, Hanna Salo och Tim Wallin på Gambits huvudkontor i Runsor, Vasa.
Årets jämställdhetsföretag i Österbotten 2021 är it-företaget Gambit.
Juryns motivering är att företaget målmedvetet försökt öka andelen kvinnor i personalen, och aktivt uppmuntrat kvinnor att söka sig till den mansdominerade it-branschen. I personalen finns olika kulturella bakgrunder representerade och det ses som en fantastisk resurs.
Tim Wallin, vd för Gambit, säger att företaget är stolt över priset. Gambit ser priset som ett erkännande för det arbete man hittills har gjort.
– När vi startade Gambit för tio år sedan ville vi att det skulle vara en arbetsplats där man får säga vad man tycker och blir bemött med respekt. Fler synsätt ger fler idéer och vi vill med vår framåtanda driva på förändring. Mångfald och jämställdhet är en guldgruva, säger Wallin.

Kvinnor med i ledningen

Företaget försöker medvetet öka mångfalden i ledningen och arbetsgemenskapen genom att rekrytera representanter för olika kön, åldrar och etniciteter. I personalen är ungefär 20 procent kvinnor, och de flesta av dem har ansvarspositioner.
– Under rekryteringen ser vi vad de sökande har för kompetens och hurdana personer de är. Det känns främmande att vi skulle utgå från kön i en rekrytering, säger Tim Wallin.
– När vi rekryterar försöker vi hitta något som vi inte redan har, säger Hanna Wallin, kommunikationschef vid Gambit.
Gambit rekryterar också arbetslösa och nyligen utexaminerade.
– Det har varit givande både för oss och för dem som varit arbetslösa. För oss är det viktigt att ge folk en chans, säger Tim Wallin.
En av juryns motiveringar till att Gambit fick priset var att företaget på olika sätt uppmuntrar kvinnor att söka sig till den mansdominerande it-branschen. Företaget har till exempel ordnat evenemang där kvinnor får lära sig att koda.
– För att få fler kvinnor till it-branschen behövs det förebilder. Därför satsar vi på kvinnor i ledande positioner och i kommunikationen utåt, säger Hanna Salo, key account manager på Gambit.
– Man behöver väcka intresset i en ung ålder, säger Tim Wallin.
Företaget har också nolltolerans mot trakasserier.
– Man har alltid ett aktivt val i fråga om vad man talar om och vad man skämtar om. Som ledare är man en förebild i detta, säger Salo.
Hanna Salo, key account manager på Gambit, säger att det är viktigt att värdegrunden överensstämmer med arbetskulturen.

Objektiv lönegrupp

Forskning har visat att män i högre grad än kvinnor är bra på att löneförhandla. Genom att starta en så kallad lönegrupp ser Gambit till att lönenivån inte påverkas av kön.
– Lönegruppen, som består av både män och kvinnor, håller koll på detta och ger en objektiv bedömning, säger Wallin.
Tim Wallin, vd för Gambit, säger att man vill driva på förändring.
Gänget på Gambit har några tips till andra företag för att skapa en mer jämlik arbetsplats.
– Om du har en ledande position, försök vara den som lyssnar först och talar sen. Då ger man möjlighet åt folk att komma med input. När man sedan får input, tänk först och säg inte nej direkt, säger Tim Wallin.
– Värdegrunden bör överensstämma med arbetskulturen, för att det ska förankras hos personalen, säger Salo.

"Svårt val"

Det här var första gången som priset för årets jämställdhetsföretag i Österbotten delades ut. Nästan 30 företag nominerades i tävlingen.
Juryn gav också hedersomnämnanden till Citec Oy Ab, Devatus Oy, Fresh Servant Oy Ab, Andelslaget Närpes Grönsaker och VILPE Oy.
"Nivån i tävlingen var glädjande hög och valet var svårt. Företagen som får pris har alla på sitt eget sätt byggt upp en arbetsgemenskap med en kultur som tillåter olikheter och värnar om dem. I de här företagen ses mångfald verkligen som en resurs", säger Ann-Sofi Backgren, ordförande för Österbottens jämställdhetsgrupp, i ett pressmeddelande.
Prisutdelningen skedde vid webbinariet Future Sustainable Workplaces den 17 mars. Priset delades ut av Österbottens förbund/Österbottens jämställdhetsgrupp, Dynamo Närpes, Kristinestads näringslivscentral, Kust-Österbottens Företagare, Jakobstadsregionens utvecklingsbolag Concordia, Teknologicenter MERINOVA, Vasaregionens Utveckling Ab VASEK, Viexpo och Österbottens handelskammare.

It-företaget Gambit

Gambit har sitt huvudkontor i Runsor, Vasa. Har även kontor i Jakobstad och Varkaus.
Gör appar, lösningar för sakernas internet (Internet of Things, IoT) och systemintegrationer.
Företaget startades 2011.
Företaget har en omsättning på ungefär 2,4 miljoner med en tillväxt på cirka 25 procent.
Företaget sysselsätter cirka 40 personer, varav ungefär 20 procent är kvinnor.
Gambit är årets prisvinnare i årets jämställdhetsföretag i Österbotten.
ANDRA LÄSER