Sture Fjäder fortsätter som ordförande för Akava

Bland annat sysselsättningen står i fokus under de kommande fyra åren när Sture Fjäder fortsätter som ordförande för Akava.

Sture Fjäder har lett Akava sedan 2011.
SPT
25.08.2020 13:10 UPPDATERAD 25.08.2020 16:14
Valet stod mellan den nuvarande ordföranden Sture Fjäder och utmanaren Maria Teikari när de högutbildades centralorganisation Akava valde ny ordförande på tisdagen. Sture Fjäder vann med 478 röster mot 292.
Den 62 år gamla Fjäder är Hangöbördig och samlingspartist. Han har lett Akava sedan 2011. Fjäder säger att det här är hans bästa resultat sedan han ställde upp för första gången år 2007.
– Det känns bra att ha ett starkt mandat för den linje vi drivit, säger Fjäder efter ordförandevalet.
Fjäder understryker att han som ordförande representerar den linje Akavas styrelse har.

Satsa på sysselsättningen

De kommande årens stora utmaning är enligt Sture Fjäder att få upp sysselsättningsgraden.
– Vi måste stärka sysselsättningen även om det skulle göra ont.
Fjäder vill se så många som möjligt arbeta – här är vi mycket efter övriga Norden, säger han.
– Skatterna på arbetet måste ner, och det som blir över måste vi sätta på konsumtion.
Därtill vill han värna om forskning och utbildning.
Fjäder säger att staten måste sätta in mera pengar för forskning och utveckling i statsbudgeten för att locka privata pengar till samma sak.
– Målet på fyra procent av BNP måste nås. Det skapar nya jobb och exportinkomster.
Han ser att alla Akavas 36 förbund tillsammans måste lära sig att producera mer service för medlemmarna. Akava kan här fungera som initiativtagare.
Som organisation tror han att Akava kommer att växa som serviceproducent för medlemsorganisationerna och alltmer finnas till hands för förmedling.
– Den digitala utvecklingen kräver att vi samarbetar i allt högre grad.
Under de kommande fyra åren vill Fjäder också fortsätta med den politiska påverkan han ser som Akavas styrka och öka synligheten i medierna.

Många hade valt sida på förhand

Många av förbunden hade på förhand meddelat att de ställer sig bakom Fjäder. Bland annat meddelade Ingenjörsförbundet redan i juni att det ger Fjäder sitt stöd med motiveringen att centralorganisationen behöver en erfaren förhandlare i exceptionella tider.
Utmanaren Maria Teikari, 33, hade också fått flera förbund bakom sig i förväg. Hon är socialdemokrat och kommer från Björneborg. Teikari jobbar för tillfället på Högskoleutbildade samhällsvetare, ett av Akavas medlemsförbund.
Maria Teikari är 33 år gammal, socialdemokrat och kommer från Björneborg.

ANDRA LÄSER