Rätten: Polisen i Lahtis gjorde sig skyldig till övervåld – tryckte man i handfängsel mot madrassen så han behövde återupplivas

En äldre poliskonstapel döms för grov misshandel och brott mot tjänsteplikt i arresten i Lahtis. Enligt tingsrätten tryckte han en gripen så hårt mot madrassen att mannen tappade medvetandet och behövde återupplivas. De två väktare som stod åtalade frias.

Filmer från övervakningskameror visar händelseförloppet i cellen, om än inte alldeles tydligt.
I februari i fjol togs en 30-årig man till arresten i Lahtis. Han har själv uppgett att han var berusad och inte minns något av händelserna.
Han greps ute på stan, där han hade bråkat på krogen.
I rätten vägde filmer från övervakningskameror tungt. De visar hur mannen bars in i tillnyktringscellen. Där lades han på mage på madrassen och trycktes mot den.
Situationen pågick i flera minuter, och det går att se hur poliskonstapeln, som på fredagen fick sin dom, riktade tre slag mot honom.
30-åringen förlorade medvetandet, blev livlös och behövde återupplivning.
Enligt tingsrätten i Päijänne-Tavastland har poliskonstapeln gjort sig skyldig till grov misshandel och brott mot tjänsteplikt, och döms till 1 år och 4 månader villkorligt fängelse.
Tingsrätten ser det bevisat att polisen lutat så kraftigt med knäet mot den övre delen av mannens rygg att hans andning förhindrades. Rätten anser att poliskonstapeln använt överdrivet våld och onödigt mycket kraft, med tanke på att mannen hade handfängsel och bundna ben.
Konstapeln har därför överskridit vad som i situationen skulle kunna anses vara ett försvarbart bruk av maktmedel, skriver tingsrätten i sin dom.
Enligt ett läkarutlåtande drabbades mannen av syrebrist och situationen var "för patienten livsfarlig".
Vad gäller slagen menar rätten att det inte går att se om handen är knuten eller inte och var på kroppen de landar. I domslutet tillmäts de inte betydelse.

Flera såg på

De två väktarna frias. Rätten anser det inte bevisat att de agerat mot bestämmelserna eller så att 30-åringens andning påverkats, eller tillsammans med poliskonstapeln så att de skulle ställas till svars för delaktighet i misshandeln.
De tryckte ner mannen vid huvudet respektive vid den övre ryggen eller nacken.
Poliskonstapeln och väktarna har nekat till brott. Enligt den äldre konstapeln hade mannen betett sig aggressivt och gjort motstånd redan då han togs ut ur polisbilen, och menade att han fortsatt var "som en bindgalen". Också väktarna har uppgett att 30-åringen var våldsam.
Rätten hänvisar till filmerna från övervakningskamerorna och konstaterar att mannen initialt gjorde motstånd, men inte då han bars till tillnyktringscellen.
Hur läget var i cellen är svårt att dra slutsatser om utifrån filmerna, enligt rätten syns ändå åtminstone några sådana situationer.

Såg inte det skedda

I cellen och utanför den fanns ytterligare poliser, åtminstone sammanlagt tio personer. De har inte åtalats.
I sin dom refererar rätten till tre av dessa polisers vittnesmål. De menar alla tre att bruket av maktmedel var befogat.
En av dem såg de tre slagen och uppgav under rättsbehandlingen att han efteråt tagit upp det med poliskonstapeln.
I övrigt hänvisar de tre till att de haft svårt att se vad som skett, eller koncentrerat sig på sitt eget "och inte gjort desto mer observationer av andras agerande".
Läs också: Polis och väktare i rätten för grov misshandel – gripen blev livlös

"Ingen plats för våld"

Polisöverdirektör Seppo Kolehmainen kommenterar fallet på Polisstyrelsens sajt.
"Polisstyrelsen kommer att fördjupa sig i rättens beslut och bedöma om det finns behov av utvecklingsåtgärder."
Eventuella åtgärder gentemot den äldre konstapeln görs i Tavastlands polisinrättning.
Mannen är sedan tidigare avstängd från sin tjänst.
"Jag konstaterar att gärningar som strider mot lagen, regelverk eller mot polisens värderingar inte är tillåtna. Det finns inte plats för våld i polisverksamheten", skriver Kolehmainen.

Ville inte ge ut filmerna

Fallet har väckt uppmärksamhet också för att den åklagare som fungerade som förundersökningsledare inte lämnade ut övervakningsfilmerna till bland annat medier som bad att få ta del av handlingarna, vilket är rutin för att journalister ska kunna ge en så heltäckande bild som möjligt.
Tingsrättens domare såg annorlunda på saken och gav ut de fem filmerna, som spelat en avgörande roll i rättsbehandlingen.
Bland annat HBL har publicerat ett utdrag på grund av fallets samhälleliga betydelse.
Poliskonstapeln döms förutom till fängelsestraffet att tillsammans med staten ersätta 30-åringen med 3 000 euro för sveda och värk.
Domen kan ännu överklagas.
Artikeln har uppdaterats.

ANDRA LÄSER