Teaterrecension: Ingen går säker då den elegante Dracula intar Åbotiljorna

Showen är viktigast i Dracula på Åbo svenska teater, medan handlingen är fragmentarisk, ett collage där huvudrollerna kanske spelas av Evigheten och Odödligheten. Den måhända mest brännande frågan i pjäsen är huruvida fysisk odödlighet är något eftersträvansvärt.

Skräckromantik och show i Dracula på Åbo svenska teater. I huvudrollen t.v. Riko Eklundh.
Katja Sandqvist
16.09.2022 15:19
Publiken vid Åbo svenska teater är van vid att hälsas välkommen av teaterchef Jukka Aaltonens inspelade röst. Tryggt och trivselskapande. Men på premiären av Dracula bryts rösten i förtid och allt blir plötsligt tyst och svart. Tyst och svart som i evigheten där greve Dracula befinner sig, spelad av Riko Eklundh med stillsam värdighet och elegans – däri ligger kusligheten.

ANDRA LÄSER