Insändare: Offra en plan i idrottsparken för issportcentret

02.03.2023 15:15
Betydelsefulla representanter för konståkning vill för sin del påverka beslutet om ishallen i Kvarnbäcken. Insändaren (HBL 27.2) kräver dock några preciseringar.
Projektet genomförs inte enbart med privat finansiering. Undervisnings- och kulturministeriet har lovat fyra miljoner euro i understöd för bygget. Detta stöd är inte knutet till en plats. Om hallen först och främst skall främja träningsmöjligheterna för toppidrottare  är det mycket lovat att även allmänheten kan öva skridskoåkning där.
Knappast går alla investeringar i planeringen till spillo om byggplatsen ändras. Att åberopa utmärkta trafikförbindelser bredvid metrostationen är lite överdrivet: cirka 800 meter får man promenera från metron eller spårjokern.
Invånare som använder Matokallios skog och berg avgiftsfritt för motion och rekreation har dock ingenting emot ett issportcenter. Om inte Nordsjö duger, hur är det att offra någon plan i Kvarnbäckens stora idrottspark nedanför Ludovikastråket?
Mirja Reijonen, Helsingfors

ANDRA LÄSER