Konstsamfundet köper hela Glaspalatset

Amos Rex-ägaren, Föreningen Konstsamfundet, tar över hela Glaspalatset. – Vårt mål är att göra Glaspalatset till en ännu viktigare mötesplats för konst och stadskultur, säger Konstsamfundets vd Stefan Björkman.

Affären innebär inga förändringar i hyresavtalen. Konstmuseet Amos Rex förbereder för tillfället sin nästa utställning Ars Fennica 2019 som öppnar den 19 juni.
Helsingfors stad och Föreningen Konstsamfundet har förhandlat fram ett avtal där Konstsamfundet nu kan ta över hela Glaspalatset i sin helhet. Hittills har staden ägt en tredjedel, medan Konstsamfundet suttit på två tredjedelar av aktierna.
– Stadens strategi är att inte äga fastigheter som inte behövs för egna tjänster, och eftersom Konstsamfundet varit majoritetsägare har vi nu kommit fram till ett avtal. Det är en betydande affär, men det kommer inte att synas utåt på något sätt, säger Henrik Johansson, vd för dotterbolaget Fastighets Ab Glaspalatset i Helsingfors.

Glaspalatset

Staden äger 30,85 procent av aktierna i Fastighets Ab Glaspalatset i Helsingfors. Resten av aktierna ägs av Föreningen Konstsamfundet.
Konstsamfundets aktier har berättigat till Amos Rex museilokaler, Bio Rex och museets kontorslokaler. Staden förvaltar de kommersiella affärslokalerna i Glaspalatset, som hyrs ut till restaurang- och kaféföretagare.
Glaspalatset, som färdigställdes år 1935, är en av de kändaste funkisbyggnaderna i Helsingfors. Den senaste renoveringen gjordes åren 2016–2018. Sommaren 2018 färdigställdes de nya lokalerna för konstmuseet Amos Rex under Glaspalatstorget.
Köpesumman är 33,5 miljoner. Tomten förblir i stadens ägo. Efter affären tar Konstsamfundet över hyresavtalen, som kommer att löpa som förut.
Enligt Konstsamfundets vd Stefan Björkman är det ett naturligt steg att köpa upp stadens minoritetsaktier.
– Vi har investerat 50 miljoner euro i byggandet av Amos Rex och i ombyggnaden av gamla Glaspalatset. Som Glaspalatsets huvudägare har vi redan tidigare burit huvudansvaret, konstaterar han.
Affären ska ännu godkännas av stadsmiljönämnden och förutsätter också ett beslut av stadsstyrelsen och stadsfullmäktige, vilket gör att den kan ros i land först i höst.

ANDRA LÄSER