Oroande utveckling: Så ser prognosen ut för Svenskfinland

Det föds alldeles för få bebisar i Finland i relation till antalet döda, skriver Statistikcentralen i sin senaste befolkningsprognos.

Finlands befolkning börjar minska 2034, enligt den nya prognosen.
Tim Johansson
30.09.2021 08:34 UPPDATERAD 30.09.2021 15:07
Enligt den nya prognosen kommer det att dö 700 000 fler människor i Finland fram till 2060 än vad som föds. Det om fruktsamheten stannar på nuvarande låga nivå.
Den nedåtgående utvecklingen är redan verklighet i stora delar av landet. 2021 blir det sjätte året i rad då det dör fler människor än vad det föds.
I fjol var antalet födda större än antalet döda i 53 kommuner. 2030 spås de här kommunerna vara 39 och 2040 bara 15, med nuvarande fruktsamhet.
Antalet nyfödda förutspås falla drastiskt. Man räknar med färre än 40 000 nyfödda per år på 2060-talet, enligt prognosen. Nu föds årligen lite under 50 000 barn per år.
Utvecklingen leder till att Finlands befolkning börjar krympa. Det beräknas ske 2034. Att befolkningen inte minskar tidigare beror på att man räknar med en flyttningsvinst från utlandet.
Skillnaderna mellan regionerna förutspås vara stora. Enligt prognosen ökar folkmängden år 2040 bara i Nyland, Birkaland och på Åland.

Fler än dubbelt så många 100-åringar

I dag finns det drygt 1 100 finländare som är 100 år eller äldre. Enligt den färska prognosen växer den här åldersgruppen till 2 600 personer 2040.
75-plussarna ökar också med flera hundratusen, från 580 000 till drygt 900 000.
Samtidigt minskar barnen under 15 år med kring 140 000, från runt 850 000 till knappa 710 000 år 2040.

Hangö: Minus 21 procent till 2040

HBL har sett närmare på hur prognosen slår ut på de svensk- och tvåspråkiga kommunerna i Finland. Skillnaderna visar sig vara stora.
Jomala, grannkommun till Mariehamn, har redan tidigare varit en av de snabbast växande kommunerna i Finland. Det kommer att fortsätta enligt prognosen. Jomalas befolkning växer med drygt 30 procent fram till 2040 om prognosen slår in.
Sibbo är i samma kategori som Jomala med en tillväxt på drygt 25 procent.
I Vanda, Esbo och Grankulla räknar man med en tillväxt på knappa 20 procent.
I Helsingfors är ökningen måttligare, drygt 10 procent. Räknat i antal invånare är tillväxten ändå störst i huvudstaden.
Vasaregionen med Vasa och Korsholm kommer att ha en rätt stabil utveckling med en liten procentuell nedgång.
Dystrare ser det ut för städer som Jakobstad, Raseborg, Lovisa och Hangö med nedgångar på kring 10 procent eller mer.
Den största nedgången, över 20 procent, förutspås drabba Hangö.
Bara sex svensk- och tvåspråkiga kommuner kommer att ha fler nyfödda än döda år 2040, om man får tro prognosen: storstäderna Helsingfors, Esbo och de små kommunerna Jomala, Lemland och Larsmo.
Resten av kommunerna måste förlita sig på inflyttning om de inte ska krympa.
Coronapandemin har ingett hopp för de här kommunerna – pandemin har i viss mån vänt eller åtminstone hejdat flyttrörelsen till de stora städerna. Kommuner som tidigare förlorat invånare har i stället lockat nya invånare.
I Statistikcentralens prognos har flyttrörelsen under coronaåret 2020 beaktats.
"Coronaåret är ett år bland andra. När man beaktar utvecklingen under de senaste fem åren blir dess vikt liten. Om förändringen i flyttrörelsen fortsätter några år framåt kan följande prognos se annorlunda ut för regionerna", säger Markus Rapo, överaktuarie vid Statistikcentralen, i en kommentar till prognosen som publicerades på torsdagen.

Prognoser kan slå fel

Statistikcentralen gör befolkningsprognoser med jämna mellanrum. De sträcker sig över lång tid och är därför osäkra till sin natur.
Det kan ge rätt olika siffror när grundantaganden i prognoserna justeras.
Befolkningsprognosen för 2021 förutspår till exempel en folkmängd på 5,45 miljoner personer år 2060 för hela Finland.
Enligt de befolkningsprognoser som Statistikcentralen har tagit fram under de senaste 15 åren har folkmängden för år 2060 varierat mellan 5,3 och 6,2 miljoner.
I årets prognos antas fruktsamheten vara på nuvarande nivå. Det kalkylerade antalet barn som kvinnor föder under sin livstid antas vara 1,45.
I prognosen antas att Finland får en flyttningsvinst från utlandet på 15 000–20 000 personer årligen.
Den förväntade livslängden för män förutspås öka med något under fem år och för kvinnor med drygt tre år fram till år 2040. De som föds 2040 antas leva i 84 år (män) respektive 89 år (kvinnor).

ANDRA LÄSER