Finnair anser sig vara bättre rustat än många andra flygbolag

Flygbolaget Finnair hade det fortsatt svårt i fjol då pandemin begränsade resandet. Trots att fjolårets sista kvartal visar på en liten uppgång räknar Finnair med att resultatet förblir förlustbringande också i år.

Finnairs vd Topi Manner tycker att det är viktigt att flygbolaget har en stark kassa.
Katarina Koivisto
17.02.2022 10:05 UPPDATERAD 17.02.2022 15:15
Under fjolårets sista kvartal fyllde Finnair sina flygplan nästan till hälften medan beläggningen under hela 2021 var drygt 42 procent. Men trots de växande passagerarsiffrorna var både helåret och det sista kvartalet kraftigt förlustbringande. Förlusterna var ändå mindre än 2020 och också omsättningen steg jämfört med året innan.
– Positivt är att vårt rörelseresultat före avskrivningar var positivt under det sista kvartalet, säger Finnairs vd Topi Manner.
Nu vill Manner blicka framåt. Finländarna beställer resor igen och det dropp i flygresandet som funnits under början av året blir kortvarigt, tror han. Effekterna av omikron tros inte bli långvariga.
Finnair räknar trots allt med att coronapandemin och omikron påverkar resandet och därmed Finnairs omsättning och resultat under första kvartalet i år. Även stigande bränslepriser påverkar resultatet negativt och Finnair räknar med att årets första kvartal blir lika förlustbringande som det första kvartalet i fjol.

Kina är inte allt

Det är nu möjligt att resa i Europa och till USA, men till många länder i Asien är resandet fortfarande mycket begränsat. Finnair räknar ändå med att den asiatiska marknaden öppnar fram emot sommaren.
Länderna i Asien öppnar upp stegvis under det första halvåret i år med undantag av Kina och Hongkong, räknar Finnair med. Flygbolaget är redo att lansera nya destinationer både i Japan och i Sydkorea.
Ett flyg i veckan går också trots alla restriktioner till Shanghai och det flyget är enligt Manner för det mesta fullbokat.
– Men vår Asienstrategi står och faller inte med Kina, den gäller hela världsdelen, säger Topi Manner.
Stigande bränslepriser har en negativ inverkan på Finnairs resultat.
Antalet flygningar ökade från och med oktober i fjol och passagerarmängderna växte månad för månad. Då USA, Singapore, Thailand och Indien öppnade gränserna hämtade sig också fjärrtrafiken. Nya destinationer står på programmet även i USA.
Det finns enligt Finnair ett uppdämt behov av att resa och bolaget räknar med att bolagets resultat påverkas allt mindre av pandemibegränsningarna. Trafiken återgår 2023 till samma nivå som före pandemin, räknar bolaget med.

Kommenterar inte SAS

Finnair har slutit kollektivavtal med alla sina personalgrupper och kallar nu in personalen igen. Eftersom flygbolaget i slutet av fjolåret drabbades av hög sjukfrånvaro vill man vara redo för alla eventualiteter så att man slipper ställa in flygningar på grund av personalbrist.
– Arbetsfred är viktigt för oss, säger Topi Manner.
Finnair har under pandemin investerat i bekvämlighet i flygen för fjärrtrafik. Det ska bli bekvämare att resa i alla klasser. Enligt Manner är investeringen vältajmad när trafiken nu ökar igen.
Konkurrensen mellan flygbolagen är hård när trafiken nu börjar återhämta sig. Men någon hård priskonkurrens tror Manner inte på. Alla flygbolag kämpar med en pressad ekonomi och behöver därför en rationell prissättning för att få tillbaka sin lönsamhet. Alla drabbas också av stigande bränslekostnader.
Svårigheterna hos konkurrenten SAS och rykten om en förestående företagsrekonstruktion vill Manner inte kommentera.
– För Finnair är det viktigt att vi har en stark kassa och en stark balans, vi är bättre rustade nu än många andra flygbolag. Allt tyder på att vi hittat vår stig till tiden efter pandemin, säger Finnairs vd.

Finnair 2021

Omsättning 838,4 miljoner euro (829,2 miljoner 2020).
Jämförbart rörelseresultat -468,9 miljoner euro (-595,3 miljoner)
Passagerarmängd 2,9 miljoner passagerare (3,5 miljoner).
Beläggningsgrad 42,8 procent (63 procent)
Styrelsen föreslår ingen utdelning.

ANDRA LÄSER