Insändare: Statsministern har rätt i Hornetfrågan

24.03.2023 18:19
Det har tillverkats cirka 1 500 Hornetjaktplan. De flesta finns naturligtvis i USA men betydande mängder även i Kanada och Australien samt i flera länder i Europa. I många länder håller man på att ersätta Hornetplanen med modernare och effektivare F-35-plan, så som även Finland gör då vi beslutat anskaffa dessa plan.
I internationella forum diskuteras hur länge de Hornetplan, vilka är i bruk, ännu är flyg- och stridsdugliga, säkra och acceptabelt kostnadseffektiva. Det är förståeligt att luftstridskrafterna i olika länder inte avslöjar planens skick och hur länge de exakt ännu kan användas. Men besluten att anskaffa nya F-35-plan ger ju en fingervisning om hur läget är.
Inget lands försvarsmakt ropar ut att deras Hornetplan eventuellt blir oanvändbara innan de nya jaktplanen och supportsystemen är i fullt bruk. Det finns kanske en tendens att överdriva Hornetplanens dåliga skick för att övertyga politikerna om att det absolut behövs nya plan, och det snabbt.
Men jag tror att det finns länder där man ligger i framkant i omställningsprocessen för att eliminera riskerna med att leveranserna av F-35 eventuellt försenas. Det skulle ju vara en katastrof om Hornet hamnade i skrothögen innan F-35 levererats och är användbara i sin fulla kapacitet. I Finland följer man noggrant med Hornetplanens skick och reparerar skador samt byter ut slitna komponenter till nya.
Inget lands försvarsmakt ropar ut att deras Hornetplan eventuellt blir oanvändbara innan de nya jaktplanen och supportsystemen är i fullt bruk.
De nya planen levereras inte alla samtidigt utan under en överenskommen period. Det uppstår sannolikt en övergångsperiod då båda plantyperna är i bruk. Planeringen av hur denna transitionsprocess skall ske pågår redan sedan länge i inom Nato och de enskilda ländernas försvarsorganisationer.
Det är viktigt att man så fort som möjligt får fram kunskap om huruvida det kan uppstå en situation där användbara Hornetplan frigörs och om så är fallet planera för deras användning i Ukrainas försvar gentemot Ryssland. För det här behövs absolut diskussioner mellan alla parter. På en direkt fråga svarade vår statsminister att Finland är redo att delta i sådana diskussioner.
Jag tror att det är viktigt att starta diskussionerna så fort som möjligt eftersom vägen är mycket lång från det att man eventuellt konstaterar att det frigörs jaktplan för överlåtelse till Ukraina till det att planen deltar i striderna mot de ryska invasionsstyrkorna. Det värsta scenariot är väl att Finland måste använda sina Hornet till att försvara vårt eget luftrum mot ryska angrepp!
Jag håller helt med president Sauli Niinistö då han sade att man alltid kan diskutera (alla) frågor.
Statsministerns svar på journalistens frågor visar att hon har bra koll på läget och vittnar om en synnerligen bra framförhållning.
Det är ansvarslöst att som Samlingspartiet och Orpo förvränga statsministerns uttalande. Liksom Orpos falska påstående att man i Ukraina skulle vara besvikna på att vår statsminister sade att man kan diskutera saken. Liksom hans antydan om att statsministern skulle ha sagt att Finland skulle avstå från Hornetplanen innan F-35-planen är i fullt bruk. Orpos uttalanden kommer nog från hans egna ideologiska tankesmedja.
Fredrik Almqvist, professor emeritus, Mariehamn

ANDRA LÄSER