Fyra coronafall vid Nylands brigad – nu hindras smittspridningen

Nylands brigad ställer in repetitionsövningar och omorganiserar på brigadområdet för att undvika fler coronafall.

Fyra beväringar vid Nylands brigad har bekräftats smittade av coronaviruset.
SPT
08.10.2020 16:12
Nylands brigad meddelar på torsdagen att sammanlagt fyra beväringar har bekräftats smittade av coronaviruset. Av dem har två insjuknat under sin permission och därför stannat hemma. De övriga två befinner sig på brigaden.
För att hindra smittspridningen bland såväl beväringar som personal har brigaden fattat beslut om tilläggsåtgärder.
Dessa åtgärder innebär bland annat att minst två repetitionsövningar inhiberas. Dessutom har arrangemang gjorts inne på brigadområdet för att undvika att smittan sprids där.
– I enlighet med brigadens epidemiplan har vi omorganiserat de insjuknade och utsatta i olika avdelningar, skilt från övriga beväringar. Vi har tidigare delat in beväringarna i tre stora avdelningar och delar vid behov in dem i ännu mindre grupper, säger kommendör Mika Immonen.
– Utbildningen anpassas till det rådande läget, men beredskapen säkerställs i alla lägen.
Enligt medicinalöverstelöjtnant Jari Autti vid Centret för militärmedicin har sammanlagt omkring 25 personer inom Försvarsmakten insjuknat i covid-19. Av dem är 15 beväringar och övriga personal.

ANDRA LÄSER