Konsten att återberätta en historia för en enda person

Att läsa in ljudböcker är en konst som kan utövas med både fina och breda penseldrag och graden av inlevelse hos inläsaren är en fråga som delar ljudbokslyssnarna. I Svenskfinland finns ännu inga stora inläsarnamn av svenska mått, men allt fler ljudböcker produceras i rask takt även här.

Skådespelaren Stina Engström är kanske den med längst erfarenhet av att läsa in ljudböcker på svenska i Finland.

Med ljudböckerna tillkommer ett ytterligare element i litteraturen för läsaren/lyssnaren att förhålla sig till: inläsaren. Att även inläsarna är något som engagerar tyder de diskussionstrådar om ämnet som finns i Facebookgrupper för ljudböcker på. I Sverige är vissa inläsare flitigt anlitade och populära bland lyssnarna, som skådespelarna Stefan Sauk, Julia Dufvenius, Lo Kauppi och Katarina Ewerlöf – den sistnämnda känd för att starkt leva sig in i inläsningen.

ANDRA LÄSER