Lännen Media: Postens Plus-tjänst dubbelt så dyr – påskyndar knappt leveransen

Postens så kallade Plus-frimärke lovar en kortare leveranstid för de dubbelt så dyra breven, men Lännen Medias test visar att breven ofta kommer fram samtidigt som vanliga brev.

Hälften av Plus-breven i testet kom fram samtidigt som de vanliga breven.
14.07.2019 12:10 UPPDATERAD 14.07.2019 13:05
Posten lanserade i mars en så kallad Plus-tjänst som ska se till att man genom att betala ett högre pris också ska få fram sina brev snabbare.
Lännen Media har nu testat Plus-tjänsten och det visar sig att skillnaden är minimal. Trots att priset för att sända ett brev i Plus-klass är dubbelt så högt som för ett vanligt, kommer Plus-breven knappt något fortare fram.

Hälften av breven kom fram samtidigt som vanliga

I testet skickades samtidigt 32 brev i väg till 16 olika adresser i Finland och till varje adress skickades både ett brev med vanligt frimärke och ett brev försett med ett Plus-frimärke. Postens löfte för brev i Plus-klass är utöver att avsändaren kan följa med brevets framfart, även att de ska vara framme snabbare än vanliga brev. Testet visar ändå att det sällan är så.
Enligt Lännen Media kom hälften av breven med dubbelt så hög postkostnad fram precis samtidigt som breven med vanliga frimärken. Av de totalt 16 Plus-breven, kom endast sju brev fram följande dag. De nio resterande var framme två dagar efter att de skickats, men det var också 13 av breven med endast vanliga frimärken.
Skillnaden i leveranstiden är därmed liten. Prismässigt syns däremot en märkbar skillnad. Att posta ett brev med vanligt frimärke kostar i dag 1,50 euro. För att skicka ett brev i Plus-klass krävs först ett vanligt frimärke och sedan ytterligare ett Plus-märke, som också kostar 1,50 euro.

ANDRA LÄSER