Den patriarkala ordningen tycks ha varit orubblig också i skönandens värld

I unga år valde Tito Colliander en frihetlig konstnärstillvaro, men de egna livserfarenheterna kunde han inte omsätta i villkorslös generositet och lyhördhet inför sina barns intressen. Biografen Raili Gothóni har haft en både tacksam och svår uppgift, skriver Håkan Möller.

Tito Colliander tecknad av hustrun Ina. De förblev ett konstnärspar livet ut, pennan och penseln trogna, även om mannens skapande för det mesta kom i första rummet.
Håkan Möller
12.03.2022 15:00 UPPDATERAD 12.03.2022 15:39
Författaren Tito Colliander valde tidigt utanförskapet. Samtidigt tillhörde han de privilegierade. Familjen flyttade ofta. S:t Petersburg, Terijoki, Viborg, Helsingfors och Borgå. Familjen blev flerspråkig och blandade uppfinningsrikt språken i vardagen. Tito växte upp som kosmopolit. En katastrof i folkskolan i Viborg, men en tillgång i S:ta Katarina svenska kyrkskola i S:t Petersburg.

ANDRA LÄSER