President Martti Ahtisaari delade ut fredsduvor i Esbo

Under Ahtisaari–dagarna fick studerande från Mattlidens gymnasium och Espoonlahden lukio besök av president Martti Ahtisaari. Han delade ut fredsduvor åt medlarelever som visat intresse för fredsarbete i vardagen i skolan.

MEDLARELEV. Edvin Voutilainen fick skaka hand med president Martti Ahtisaari då han delade ut fredsduvan.
Strax innan klockan elva på torsdagen tystnade sorlet i salen i Espoonlahden lukio. Huvudgästen, president Martti Ahtisaari tillsammans med fru Eeva Ahtisaari stiger in och Ahtisaari-dagarnas festligheter kan börja.
Studerande från båda gymnasierna hade förberett program för att uppvakta presidenten och de andra gästerna. En grupp studerande från Mattlidens gymnasium hade filmatiserat en historia från inbördeskriget och Espoonlahden lukios studerande bjöd på körsång.
Temat för i år är tiden efter det finska inbördeskriget och hur Finland återhämtade sig och blev enhetligt igen.
Under festligheterna utsågs också två medlarelever, en från Mattlidens gymnasium och en från Espoonlahden lukio, som tilldelades fredsduvor. Från Mattlidens gymnasium var det Edvin Voutilainen som fick ta emot fredsduvan.
– Varmaste lyckönskningar och en god fortsättning på karriären, sa Martti Ahtisaari då han överräckte priset.
Ahtisaari delade också med sig av sina egna minnen av fredsduvor han fått.
PÅ FÖRSTA PARKETT. Saana Ruotsala, rektor för Mattlidens gymnasium, Eeva Ahtisaari, president Martti Ahtisaari och Harri Korhonen, rektor för Espoonlahden lukio fick njuta av programmet som studerande bjöd på.
– Jag har själv några sådana här duvor hemma, de har säkert fredsförhandlingar sinsemellan, sade Ahtisaari med ett skratt.

Medlarelev får fredsduva

– Jag känner mig jättehedrad, det var en stor ära att få ta emot utmärkelsen, säger Edvin Voutilainen.
Studerande från gymnasierna har fått rösta fram medlareleverna, som är personer som i skolan har jobbat för att förbättra stämningen och som tagit olika åsikter i beaktande. Enligt motiveringarna har Voutilainen rört sig fritt mellan olika grupper i skolan och jobbat för att överbygga språkklyftor.
– Det är verkligen fint då det är mina egna skolkamrater som har röstat och tyckt att jag förtjänar priset. Det ger ett mervärde till utnämningen, säger han.
Att få ta emot priset som delades ut av Martti Ahtisaari gav extra nervositet.
– Jag var nervös när jag skulle stiga upp på scenen, men samtidigt var det väldigt spännande på ett positivt sätt. Att få ta emot priset av självaste president Ahtisaari var såklart en stor ära.

Fredsarbete intresserar

I gymnasiet har de studerande inte behandlat fredsarbete specifikt, förutom förberedelserna inför festligheterna.
– I olika kurser behandlas ämnet indirekt, exempelvis i historia och samhällslära då vi pratar om mänskliga rättigheter. Det är nog ett ämne som intresserar mig, säger Voutilainen.
Om det blir en framtid inom fredsarbete kan han ännu inte säga.
– Ännu har jag inte bestämt mig vad jag ska studera efter gymnasiet, men någonting med fredsarbete är inte en omöjlighet, säger han.
I år fungerar Esbo som huvudort för Ahtisaari-dagarna. Det är åttonde gången evenemanget ordnas. Målet med dagarna är att få alla skolor i Finland ta del av fredsmedling i den utsträckning de kan. Man vill öka kunskapen om fredsmedling, konfliktlösning och betydelsen av försoning, oberoende om det handlar om ett bråk på skolgården eller internationella konflikter.

President Martti Ahtisaari

Martti Ahtisaari föddes 23 juni 1937.
Han var president mellan 1994–2000.
2008 fick han Nobels fredspris.
ANDRA LÄSER