Dyr utbildning skapar brist på psykoterapeuter

Det råder brist på svenskspråkiga psykoterapeuter i Finland, men att utbilda sig till psykoterapeut är inte så lätt. Det är flera år sedan den senaste svenskspråkiga utbildningen och den som vill gå en utbildning måste vara beredd att punga ut med till och med tiotalstusen euro. Nu planeras en ny svensk utbildning, men allt hänger på deltagarantalet.

Antalet finländare som får rehabiliterande psykoterapi har ökat kraftigt under de senaste åren, och låg 2017 en god bit över 30 000. Samtidigt råder brist på psykoterapeuter, inte minst på svenska.

ANDRA LÄSER