Ny enorm håv ska underlätta snöhanteringen – testades vid Ärtholmen

Snöhanteringen har varit ett problem för Helsingfors stad denna vinter. En ny innovation ska göra det möjligt att dumpa snö i havet utan att förstöra miljön.

En gigantisk håv som ska fånga upp skräp ur snön testades vid Ärtholmen på torsdagen. Tero Koppinen, projektledare vid Helsingfors stad säger att tekniken att filtrera snön när man dumpar den i havet är relativt oprövad i Finland.
Det har kommit rikligt med snö i vinter och någonstans måste den föras. Att dumpa snön i havet kan vara skadligt för naturen, med tanke på den mängd skräp och skadliga ämnen som finns i de uppsamlade snöhögarna.
Helsingfors stad försöker råda bot på problemet med hjälp av en ny teknik. Man testar att använda sig av en slags håv som ska fånga upp skräpet som finns i snön efter att den dumpas i havet.
Tekniken testades av staden för första gången vid Ärtholmen i Helsingfors på torsdagen.
Tero Koppinen är projektchef vid Helsingfors stad. Han berättar att han fick följa testningen av håven vid Ärtholmen via videolänk.
– Det var intressant att följa arbetet vid Ärtholmen. Vi försöker hela tiden hitta nya lösningar till hur vi ska hantera snön. Det första intrycket jag fick var väldigt bra, säger han.
Koppinen förklarar att håven fungerar ungefär som ett gigantiskt filter. Själva "ramen" är en omkring 500 meter lång inneslutningsbom och under ytan finns ett slags nät som fångar upp skräpet som finns i snön.
– Nätet samlar upp allt skräp som är större än en halv millimeter. Det här är en teknik som har använts ganska mycket utomlands, men av någon anledning inte i Finland, säger han.
Koppinen tror att håven kommer kunna användas till annat än att filtrera snö.
– Vi måste ändå testa den lite till för att veta med säkerhet hur effektivt den fungerar.

Varierande metoder

Helsingfors stad har haft en hel del snö att hantera under vintern. Sammanlagt finns det åtta snömottagningsplatser i Helsingfors. Vid de olika platserna används olika tekniker.
– Vi har en mottagningsplats i Vik där vi smälter snön med hjälp av vattnet från reningsverket, säger Koppinen.
Man har även använt sig av flyttbara containrar som kopplas till fjärrvärmenätet och använder sig av returvattnets värme för att smälta snön.
Vid fem av mottagningsplatserna samlas snön för att smälta då vädret tillåter.

På jakt efter nya lösningar

Helsingfors stad försöker konstant hitta nya lösningar när det gäller snöhanteringen.
– Att utnyttja värmen från vattnet är ett bra alternativ och den nya håven verkar fungera bra. Men det finns fortfarande saker att förbättra. Vi försöker hitta snabbare lösningar i samarbete med vår innovationspartner hela tiden. Ofta handlar det om att pröva sig fram, säger Koppinen.

Tror du att vi kommer få se fler håvar som den i Ärtholmen i Helsingfors i framtiden?

– Det är möjligt, men svårt att säga. Håven kan inte användas var som helst. Det måste finnas tillräckligt med utrymme och vattnet måste vara tillräckligt djupt.

ANDRA LÄSER