Lunchdiskussion: Hur kan vi känna igen och förebygga ätstörningar inom idrotten?

På torsdag avslutas HBL:s och FSI:s diskussionsserie Idrotten i förändring. I det femte och sista samtalet diskuterar HBL:s sportchef Filip Saxén med Jonna Skrifvars, projektledare för Förebyggande av ätstörningar inom idrotten.

Jonna Skrifvars.
HBL
16.06.2021 09:30 UPPDATERAD 17.06.2021 11:53
Hufvudstadsbladet och Finlands Svenska Idrott arrangerar i juni fem lunchdiskussioner som går under rubriken Idrotten i förändring. Den femte och sista diskussionen publiceras på torsdag klockan 12. De övriga diskussionerna har publicerats tidigare och finns på HBL.fi.
I det femte samtalet diskuterar HBL:s sportchef Filip Saxén med Jonna Skrifvars, projektledare för Förebyggande av ätstörningar inom idrotten.

Idrotten i förändring

Ätstörningar inom idrotten – hur känna igen och förebygga – Jonna Skrifvars, projektledare för Förebyggande av ätstörningar inom idrotten, före detta elitidrottare och med erfarenheter av ätstörningar.
Den problematiska idrottskvinnan – Saara Norrgrann, sakkunnig inom jämställdhetsfrågor på Finlands Svenska Idrott, projektkoordinator på Barn och unga på samma linje.
Idrottens ledarskap i förändring – gamla strukturer skrotas och nya värderingar tar plats – Henrika Backlund, generalsekreterare på Finlands Svenska Idrott.
Idrottens mörka sida – Tarja Krum jämställdhetsansvarig på Finlands Svenska Idrott och projektledare för Barn och unga på samma linje.
Vem hörs i jämställdhetsarbetet – varför får männens ord så mycket mer tyngd trots att den största kunskapen finns hos kvinnorna? – Malin Gustavsson, mångfaldsdrivare, förändringsarbetare, mångfaldsexpert, vd för Ekvalita.
Diskussionen kommer att handla om hur man inom idrotten kan arbeta för att förebygga ätstörningar, vad det finns för utmaningar inom ämnet och varför det är så viktigt att bredda perspektivet då det kommer till ätstörningar.
– Ätstörningar är till viss del accepterade inom idrotten. Det finns en totalt snedvriden tanke om att det hör till bland hårt satsande idrottare. Det är en del av idrottens skadliga machokultur. Vi måste fråga oss vilken sorts kultur vi vill ha inom idrotten. Hurdan inställning och hurdan bild av kropp, kost och utseende vill vi att våra unga idrottare ska växa upp med?, säger Skrifvars.
Lunchsamtalet publiceras här klockan 12 på torsdagen. Det är öppet för alla och kräver ingen anmälan eller registrering.

ANDRA LÄSER