Trenden går mot mörkrostat kaffe

Att finländarna är ett kaffedrickande folk vet vi sedan länge. Och det är ljusrostat vi traditionellt har hällt i koppen. Men trenden håller på att vända – mörkrostat kaffe ökar i popularitet.

Får det vara mörkrostat? Svenskar föredrar allt oftare mörkrostat kaffe som bas i sina kaffedrycker, nu noterar kaffeexpert Minette Rosén att finländarna följer samma trend. – Har man en gång börjat dricka mörkrostat vill man inte gå tillbaka till ljusare kaffesorter, de innehåller mera syror, säger Rosén.
Petra Miettinen
14.02.2018 16:02
Finland är en liten kaffekonsument på världsmarknaden, men tittar man på hur mycket kaffe varje enskild finländare i medeltal dricker så toppar vi listorna – det går åt 10 kilo rostat kaffe per varje finländare.
– Det betyder att de största konsumenterna sitter med en kaffekopp i handen nästan hela dagen. Kaffe har i långa tider varit finländarnas sätt att unna sig något gott i livet, säger Niina Koskinen, Nestlés businessmanager för kaffe i Finland.
Men det sker förändringar i kaffetrenderna också här upp i norr. Både i Sverige och i Finland har ljus- eller mellanrostat kaffe varit det som kunderna vill ha. Men under de senaste tio åren har efterfrågan på mörkrostat kaffe ökat, först i Sverige och vi kommer sakta efter i Finland.
Minette Rosén är sakkunnig inköpare av kaffe på svenska Zoégas och jobbar för hållbart odlade kaffebönor. Hon har under sina snart 30 år i branschen noterat en förändring i de nordiska kaffetrenderna – numera föredrar allt flera Nordbor mörkrostat kaffe.
– Det finns flera smaker i mörkrostat kaffe. När man väl har vant sig vid mörkrostat kaffe vill man inte längre gå tillbaka till mellanrost. Folk reser mera nu för tiden och prövar på nya kaffedrycker. Många gillar caffe latte som är gjort på mörkrostat kaffe och har man smakat på macciato så är den gjord på espresso, ett helt annat slags starkare kaffe, förklarar kaffeexpert Minette Rosén, som är råkaffeansvarig på det svenska kaffeföretaget Zoégas, som numera ägs av Nestlé.
– Nu är vart femte kaffepaket som säljs i Finland mörkrostat, men bara för tio år såg situationen helt annorlunda ut, då var tiden ännu inte mogen för mörkrost. Vi har fått mera kontinentala vanor, berättar Koskinen.
De kaffesorter som säljs i Finland i dag görs ofta på en bas av brasilianskt kaffe, som blandas med bönor från exempelvis Kenya, Etiopien, Uganda eller Mexico, beroende på vilken smak man vill åstadkomma. Det är med hjälp av dessa blandningar som kaffehusen försöker profilera sig och hitta aromer som kunderna gillar.

Ursprunget intresserar

En annan sak som fått finländare att övergå till mörkare kaffe är intresset för specialkaffe av alla slag som har ökat konsumenternas medvetenhet om varifrån kaffet härstammar och under vilka omständigheter kaffebönan har odlats. Minette Rosén besöker kontinuerligt kaffeproducerande länder i Östafrika och i Sydamerika för att träffa kaffeodlare och exportörer. Hon har ett genuint intresse för hållbarhetsfrågor och jobbar för att förbättra villkoren för kaffebönderna.
– Det räcker inte längre att kaffet är certifierat, det ska odlas under hållbara former. Kaffebönderna har en rad utmaningar att tampas med, allt från gamla kaffebuskar och näringsfattig odlingsjord till oväntade växlingar i vädret, förklarar Rosén.
Efterfrågan på hållbart kaffe ökar ständigt, men bara en bråkdel av alla kaffebönor har odlats under hållbara förhållanden. Kaffebusken är en känslig växt, som växer uppe i bergen i områden där fuktigheten är jämn och temperaturen ligger mellan 17 och 25 grader. Överraskande regnperioder eller värmeböja kan förstöra hela skörden i ett helt område.

Kan bli bristvara

För att öka på avkastningen från enskilda odlingar har stora kaffehus, som exempelvis Nestlé via lokala samarbetspartner, börjat utbilda odlarna i hur gamla buskar ska beskäras, hur man kan plantera andra grödor mellan buskarna för att maximera skörden och med hur många års mellanrum det lönar sig att helt plantera ut nya buskar.
– Kaffeproduktionen är en utmaning. Kaffe kanske inte finns i all oändlighet, då jorden blir varmare och kaffet vill växa svalt. Vi räknar med att hälften av världens kaffeodlingar är borta år 2050 till en följd av klimatförändringen, säger Minette Rosén.
– Kaffet kan bli en bristvara om folk i stora länder som Kina och Indien plötsligt börjar dricka kaffe i större utsträckning. Då får vi räkna med att priset på ett paket kaffe stiger rejält, säger Niina Koskinen.
Visserligen kommer det nya kaffeproducerande länder, Vietnam har odlat kaffe sedan 1990-talet och Rwanda har utvecklats i snabb takt efter folkmorden och fått ordning på sina odlingar, där man nu satsar på kaffebönor av hög kvalitet. Kaffekulturen ser väldigt olika ut i de östafrikanska länderna.
– I länder som Burundi och Rwanda har invånarna aldrig druckit kaffe, knappast ens smakat slutprodukten från sina kaffeodlingar. I Kenya finns en växande kafétradition i städerna. Etiopien utgör undantaget, där dricker etiopierna själva hälften av sitt kaffe, berättar Rosén.
I dagens läge ser ungdomar i kaffeodlande länder på kaffeodlarens jobb som ett fattigmansyrke. Det här vill Minette Rosén få en ändring på, främst genom att utbilda kvinnor. Kaffeodlarna är småbrukare och de har vanligtvis har ärvt sina gamla buskar, som är planterade på 60-talen.
– På de odlingar där vi har lyckats involvera kvinnorna i både bokföring och skötsel av buskarna har avkastningen ökat märkbart. När bönderna dessutom börjar odla bananplantor och gröna bönor mellan kaffebuskarna så får de en mångsidigare skörd, mat att äta och på det sättet högre livskvalitet. I takt med att konsumenterna allt oftare väljer hållbart odlat kaffe förbättras också småbrukarnas möjligheter till skälig inkomst, säger Minette Rosén.

ANDRA LÄSER