Åbo Svenska Teater slår upp dörrarna till hälften

Åbo Svenska Teater går in för att fylla salongerna till hälften från och med den 11 september.

Åbo Svenska Teater fyller hälften av platserna.
Enligt teatern uttryckte Åbo stads smittskyddsläkare Jutta Peltoniemi ingen oro för tryggheten och säkerheten i teatersalongerna under ett telefonsamtal i tisdags.
Fokus bör i stället ligga på att undvika köbildning och på att möjliggöra säkert inträde till och utgång från teatrarna.
– Den 11 september har vi nypremiär för pjäsen Honey. Vår stora salong tar ungefär 365 åskådare, men när tvåmetersregeln var i kraft rymde den bara cirka 50 personer. Det säger sig självt att man inte bygger en ekonomiskt hållbar situation kring en publik på 50 personer. Nu får vi i stället in cirka 180 personer, säger Tina Grabber, administrativ chef på Åbo Svenska Teater.
Åbo Svenska Teater har därför ytterligare sett över och uppdaterat sina säkerhetsrutiner. I salongerna sitter publiken på angivna platser. Sällskap kommer i fortsättningen att få sitta bredvid varandra, men med en tom sittplats mellan varje sällskap. Alla förutsätts även bära ansiktsmasker och pausservering bör bokas på förhand.
Därtill kommer det att finnas flera publikvärdar på plats, och enligt teatern har de en nyckelroll när det gäller vägledning av publiken.
Sist men inte minst uppmanas publiken att noggrant läsa om säkerhetsåtgärderna på teaterns webbplats.
ANDRA LÄSER