Gaspistoler omvandlas till fungerande skjutvapen – polisen oroad för att unga rustar sig

Gasvapen står i dag för en stor del av alla vapen som Tullen tar i beslag. Till synes oskyldiga startpistoler kan förhållandevis enkelt göras om till dödliga vapen. I Sverige har de använts i många skjutningar, och överinspektör Reima Pensala vid Polisstyrelsen ser en risk för att allt yngre rustar sig också i Finland.

Tullen gjorde flera beslag av gasvapen i fjol och utvecklingen har fortsatt också i år. På bilderna ett urval som Tullen informerade om i fjol somras. De har kommit till Finland i postförsändelser utomlands ifrån.
Åbo. Husrannsakan i en fastighet. Förutom en cannabisodling på ett tjugotal plantor hittas en verkstad där gaspistoler byggs om till skjutvapen.
ANDRA LÄSER