Polisen kan få en frivillig reservstyrka – ska rycka in i krislägen

Ska Finland ha en frivillig reservstyrka som lyder under polisen och som kan rycka in i oväntade krislägen? Det har Inrikesministeriet inlett en preliminär utredning om.

Ett exempel på när reservstyrkan kunde ha behövts var när gränserna till Nyland stängdes under våren 2020 på grund av coronapandemin, skriver Inrikesministeriet.
HBL
18.04.2022 10:25 UPPDATERAD 18.04.2022 10:28
Nya hotbilder förutsätter att myndigheter som har ansvar för säkerheten har en förmåga att anpassa sin verksamhet snabbt mot olika asymmetriska hot. Det här är inte enbart möjligt att göra med professionella poliser, säger Inrikesministeriets överdirektör Tomi Vuori i ett pressmeddelande.
Enligt ministeriet skulle polisreserven i praktiken innebära en grupp frivilliga som är lämpade med tanke på deras personliga egenskaper, utbildning och kunskap. Den här gruppen kunde under polisens ledning utföra uppdrag i överraskande krislägen som hotar samhället, som hotar säkerheten eller andra lägen där polisens egna resurser inte räcker till och inte heller handräckning från andra myndigheter är nog.
Med polisens frivilliga reserv skulle man inte försöka lappa den resursbrist som råder hos polisen i dag, säger Vuori.
"Genom det här arrangemanget skulle man på intet sätt ersätta tjänstgörande poliser. Meningen är att utreda hur polisen kan förbereda sig på dagens mångfacetterade kriser och tillfälligt komplettera personalresurserna i exceptionella lägen som hotar säkerheten. Polisreserven skulle inte få utföra vilka uppdrag som helst."
Enligt pressmeddelandet kunde polisreserven till exempel ha behövts när Nylands gränser stängdes samband med coronapandemin våren 2020 eller i Torneå i samband med flyktingkrisen 2015. Båda är exempel på situationer som inte kan skötas med maskiner eller datasystem utan där det behövs mycket arbetskraft, skriver polisen.
"Nu vore det viktigt att utan dröjsmål utreda om det vore möjligt att skapa ett frivilligt system som stöder polisen", säger Vuorio.
Den preliminära utredningen ska vara klar senast i slutet av november i år.

ANDRA LÄSER