Nytt ljus över Erik XIV

Biografin över Erik XIV är ett välkommet bidrag i sviten av moderna populärhistoriska skildringar av de historiska svenska kungarna och deras tid. Författarens ambition är att ge en sansad bild av Erik XIV. Hennes bild visar en betydligt mer normal människa än den gängse uppfattningen

Erik XIV framstår i Katarina Harrison Lindberghs nya bok som mera helgjuten än man är van att se honom, en människa med fel och brister, men också med många goda egenskaper. Steven van der Meulens målning av Erik XIV hänger i Astraksalen på Gripsholms slott.
John-Erik Jansén
09.05.2022 10:00
Erik XIV (1533 – 1577) är nog en av Sveriges mest omskrivna och omstridda kungar, trots att hans regeringstid var kort. Han blev kung efter sin far Gustav Vasa år 1560 och avsattes av sina bröder Johan, Karl och Magnus år 1568. Av bröderna blev först Johan (III) och sedan Karl (IX) härskare över Sverige.

ANDRA LÄSER