Polisen: Rekordmånga rapporter om penningtvätt

Aldrig förut har Centralkriminalpolisen fått så många rapporter om misstänkt penningtvätt. Ökningen förklaras delvis av nya regler.

Centralkriminalpolisen tog emot drygt 64 400 rapporter om misstänkt penningtvätt i fjol, en ökning på 64 procent jämfört med året innan.
13.03.2020 14:18
Centralkriminalpolisens central för utredning av penningtvätt tog emot drygt 64 400 rapporter om tvivelaktiga affärstransaktioner 2019. Det är 64 procent fler än året innan och det högsta antalet någonsin.
Förklaringen till ökningen är framför allt de rapporter som baserar sig på en viss gränssumma. I och med ändringen av penningtvättslagen 2017 förpliktas betalningsförmedlarna och bland annat penningspelssammanslutningar att rapportera tvivelaktig affärsverksamhet utifrån en riskbedömning och då en viss summa överskrids. Antalet rapporter som baserar sig på tröskelvärdet ökade med 82 procent.
Enligt centralen hänför sig de tvivelaktiga affärstransaktioner som ingår i rapporterna till misstänkta penningtvättsbrott, bedrägeribrott, bokföringsbrott, gäldenärsbrott och narkotikabrott.
Fjolåret var hektiskt för Centralen också på andra sätt. Drygt 1 500 ärenden öppnades, också det fler än tidigare. Även de drygt 70 förordnandena att avbryta en affärsverksamhet, så kallade frysningsbeslut, var rekordartat högt. Med stöd av frysningar omhändertog myndigheterna nästan 5 miljoner euro som vinning från brott.

Virtuella valutor

Förmedlarna av virtuella valutor blev rapporteringsskyldiga i december 2019 och Centralen fick under december drygt 60 rapporter från dem. I år beräknades mängden stiga avsevärt å ena sidan med anledning av risken för penningtvätt som är förknippad med virtuella valutor och å andra sidan i och med att anmälningsmekanismen utvecklas och etableras.
I rapporterna om penningtvätt har de virtuella valutorna hänfört sig till näthandeln med narkotika, nät- och kärleksbedrägerier och misstänkta internationella investeringsbedrägerier.
Centralen för utredning av penningtvätt sköter också uppdrag som hänför sig till förhindrande av finansiering av terrorism.
År 2019 fick centralen drygt 100 rapporter där det fanns tecken på finansiering av terrorism. Utifrån anmälningarna utreddes 90 fall. Centralen kartlade dessutom finansiering av utländska krigare.

ANDRA LÄSER