Personligt men inte intimt om att vara fältkirurg

Christian Langenskiölds pågående soloutställning Marionette på Forum Box är ett ypperligt exempel på hur stor skillnad det kan vara mellan att se fotografier på en skärm jämfört med i verkligheten.

Reproduktioner. Christian Langenskiölds verk Archeological Finds: Artillery Shells och Trompe L'oeil #1 är utställda i Forum Box till och med den 5 december.
Bildfiler förmedlade via internet kan ibland ha en wow-faktor som inte bara dämpas utan till och med helt avklingar då de betraktas i fysiskt format. Det färggranna och uppenbart vackra begär uppmärksamhet då det flimrar förbi i ett flöde, men har en tendens att falla platt i utställningskontext. Det krävs nämligen moget övervägande och kreativt tänkande för att framställa fotografiska verk i vilka det valda utförandet – storlek, material, montering – på optimalt sätt stöder bilderna.
ANDRA LÄSER