Vattenläckage i Gymnasiet Lärkan tvingar grundskolan i exil

Vatten som läckt ut i klassrummen stoppar undervisningen i flera lokaler i Gymnasiet Lärkan. Det innebär samtidigt att grundskolan i samma hus måste flytta ut med kort varsel.

Gymnasiet Lärkans skolhus på Stormyrvägen i Södra Haga byggdes 1963. Nu står huset inför sin första totalrenovering.
Under de senaste veckorna har Gymnasiet Lärkan i Södra Haga i Helsingfors drabbats av vattenläckage som påverkar både gymnasiet och Hoplaxskolans Hagaenhet och förskolan i samma byggnad.
På grund av läckagen tas gymnastiksalen och tre klassrum i byggnaden ur bruk. Gymnastiksalen är stängd ända tills totalrenoveringen av huset är slutförd. Renoveringen ska komma i gång i januari 2023. Klassrummen ska däremot kunna användas på nytt kring jul, efter reparationsarbeten.

Regnvatten kom in

Problemen bottnar i två olika läckage, av vilka det första inträffade i samband med studentskrivningarna i gymnastiksalen, berättar Lärkans rektor Magnus Westerlund.
– Det var en kran som började läcka så att det kom in vatten under gymnastiksalsgolvet, säger Westerlund.
Lärkan tvingades flytta återstående skrivningar till den finskspråkiga grundskolan Käpylän peruskoulu i Kottby.
– Skadorna är så stora att det är både oekonomiskt och omöjligt att göra ändringar före renoveringen, som ändå kommer att förnya hela gymnastiksalen, säger Westerlund.
Rektor Magnus Westerlund välkomnar renoveringen av skolbyggnaden. Vattenläckagen visar att den inte kommer för tidigt.
Lärkan ordnar just nu gymnastikundervisning utomhus och ser sig om efter ersättande gymnastiklokaler för vintern, bland annat i idrottscentret i Tali och i närbelägna skolor.
Det andra läckaget inträffade nyligen då en äldre takbrunn gav efter.
– Regnvatten kom in i tre olika klassrum som ligger ovanpå varandra, två i gymnasiet och ett i grundskolan, säger Westerlund.

Snabb flytt

Med tre rum ur spel räcker klassrummen inte längre räcker till för undervisningen i huset. I den nya situationen fattade staden beslutet att grundskolan och förskolan tillfälligt flyttar ut för att lösa det akuta behovet av ersättande klassrum.
Flytten ska ske under höstlovet nästa vecka. Klasserna 1 till 5 och förskolan, sammanlagt ungefär 100 elever, måste därmed hitta ersättande lokaler med kort varsel. Enligt obekräftade uppgifter kan eleverna och lärarna få nya, tillfälliga lokaler till sitt förfogande i Kånalatrakten.
Skolan håller ett informationsmöte för vårdnadshavare till barn i grundskolan och förskolan på måndag. Grundskolan och förskolan återvänder inte till skolhuset i Södra Haga förrän renoveringen av byggnaden har slutförts.
Skolbyggnaden uppfördes 1963 och står inför sin första totalrenovering. Det omfattande projektet väntas pågå i ett och ett halvt år. Om tidtabellen håller skulle skolan alltså vara färdigrenoverad på sommaren 2024.
Enligt rektor Magnus Westerlund har Lärkan ännu inte fått ett beslut från staden om var gymnasieundervisningen ska ordnas under tiden.
Skolan ska också utvidgas i samband med renoveringen. En extra flygel planeras vid sidan av det existerande auditoriet.
ANDRA LÄSER