"För fin" för att bli handelsman

Hade ödet, eller farbror Allan, velat annorlunda hade Jan-Erik Enestam i dag kanske varit mer känd för sin rullsylta än sin roll som statsman. Så gick det inte och i dag tar "Cecco" nystart inom politiken.

Mini-Nato. Jan-Erik Enestam efterlyser nu ett starkare försvarssamarbete med Sverige, "Mini.Nato". Våra vapenslag kompletterar varandra, anser Enestam som fyller 70 år i dag.
– Jag var springbud i "Knallis", lanthandeln i Västanfjärd som min farfar hade grundat 1897, när jag frågade farbror Allan om jag också kunde bli köpman. "Du är för fin herre för det här", svarade han.
– Då blev jag sårad, men det var bra att det gick som det gick. Min syster visade sig vara som klippt och skuren för jobbet.
Butiken drivs nu av släkten i fjärde generation och vid jultiden är rullsyltan bravurvaran för vars skull folk kommer långväga ifrån.
Den unge "Cecco" tog farbror Allan på orden – och resten är historia.
Banden till hembygden har förblivit starka, vart än i världen livet kastat honom (Se faktarutan). Nu planerar han en comeback i lokalpolitiken.
– Det är för mycket käbbel och för lite gärningar, säger han.
Partiordförandeskapet och de tolv obrutna åren som minister – finskt rekord – var slitsamma.
– Första tiden som riksdagsledamot sov jag hemma tre nätter i veckan, men som partiordförande och minister gick det ju inte längre.
Frågan hur hustru Solveig ska stå ut med att få hem honom på heltid är inte aktuell nu heller.
– Nej, jag kommer inte att vara hemma hela tiden. Jag har alltför många förtroendeuppdrag och så har jag min firma.
Firman Ab Mångsyssleriet C&S – bokstäverna avser makarna Enestam – grundades redan på 1980-talet när han planerade en karriär som konsult. Det kom lite annat emellan och nu ger titeln "Minister, konsult" mera pondus åt visitkortet.
– Jag har bland annat gjort en stor kommunutredning i Vasa som beställdes av Finansministeriet.

Vältränad

Enestam gav redan under ministertiden ett intryck av att vara vältränad. Nu avslöjar han sin hemlighet.
– Jag har alltid använt en timme per dag för motion av något slag.
Repertoaren har varit mångsidig: skidåkning, kanot, fotboll, stavgång, simning, cykling ...
– Jag anpassar mig efter årstiden. Fotbollen har jag lagt av med. Den är för farlig när man vägrar inse att man inte längre är tjugo.
Hissar undviker han när det är möjligt.
In i den politiska karriären kastades Enestam med raketfart 1990 efter att Christoffer Taxell meddelat att han lämnar riksdagen.
I Åboland håller SFP alltid primärval inom kretsen för att sålla fram sin huvudkandidat.
– Min främsta motståndare var Christer Hummelstedt. Han var favorit och vann första omgången. Men jag visste att om jag kommer med i andra omgången så går det vägen.
Det var enkel matematik: SFP hade fler medlemmar i Enestams Kimitoö än i Hummelstedts Åbo.
Ole Norrback var partiordförande och bestämde att Enestam skulle skaffa sig sina politiska sporrar genom att bli försvarsminister Elisabeth Rehns specialmedarbetare under de nio månader som återstod till riksdagsvalet 1991.
När Rehn sedan efter presidentvalet 1994 lämnade förvarsministerposten för Bryssel var Enestam hennes naturliga efterträdare för de 102 dagar som återstod av valperioden.
Grunden för den 4 382 dygn långa obrutna ministerkarriären hade lagts.

Hämndbehov

Att se SFP i oppositionsrollen är en bitter kalk för en gammal partiordförande.
– Jag citerar förra riksdagskollegan Håkan Malm. När SFP var åtta månader i opposition 1978 sade sig Malm varje kväll ha bett i sin aftonbön att det aldrig skulle hända igen.
Enestam inser att partiet inte kunde sitta med i denna regering och att om partiet ska vara i opposition ibland så är det här rätt tillfälle.
– SFP har antagit en balanserad oppositionsroll där man väljer sina fajter. Partiet har inte bränt några broar för framtiden.
– Jag var rädd att ordförande Anna-Maja Henriksson i egenskap av sakpolitiker skulle vara för mjuk, men hon är fast och trovärdig. Jag är imponerad av hela riksdagsgruppen.
Ohjälpligt har Svenskfinland under SFP:s oppositionstid, enligt Enestam, gjort allvarliga domänförluster.
– Indragningen av de svenska tingsrätterna och centralsjukhusets status i Vasa hade varit en annan om vi suttit med i regeringen. Att regeringen inte ens kunde acceptera kompromissen om "12+1", som också skulle ha gett Vasa dygnet runt jour, är inget annat än hämnd mot oss.
– Så länge mer än 70 procent av finlandssvenskarna står bakom SFP är partiets plats i regeringen.

Sover bättre med Putin

Den förra försvarsministern följer noga med säkerhetspolitiken och deltar aktivt i debatten.
– Tiden har aldrig varit så ur led som nu. Den amerikanska presidenten vet knappt själv vad han gör härnäst. Det är inte uteslutet att han avgår innan perioden är slut. Budget- och skattefrågorna är olösta. Han har ännu inte gjort upp med kongressen.
– Jämför jag Trump med Putin så kan jag säga att jag sover lugnare med Putin som granne.
Enestam anser inte att vi just nu har orsak till ängslan där vi ligger mellan två oberäkneliga stormakter.
– Vår östgräns är ju Rysslands enda riktigt problemfria. Det ska mycket till om det ska bli krakel mellan Ryssland och ett EU-land. Men en konflikt i Östersjöområdet lämnar oss naturligtvis inte utanför.
Enestam hörde till dem som för länge sedan flaggade för ett Natomedlemskap. Just nu är han försiktigare.
– Går vi med så ska det ske vid töväder. Momentum hade varit när Boris Jeltsin var vid makten.

Mini-Nato med Sverige

För tillfället tror han mera på ett institutionaliserat försvarssamarbete med Sverige.
– Vi borde ta steget ut. Det förutsätter ett avtal och en gemensam försvarsplanering. Problemet är att de svenska socialdemokraterna inte vill, de är nöjda med nuvarande samarbete. För vår egen trygghet borde det finnas ett svenskt-finskt Mini-Nato.
– Det höjer tröskeln för ett angrepp mot oss. Sverige och Finland kompletterar varandras försvar. Vi har vår stora armé, Sverige har sina ubåtar, tillsammans har vi ett starkt flygvapen.
Gemensamma övningar och vapenslagens kompatibilitet talar för ett starkt samarbete också bortom fredstid. Att Sverige nu tar ett steg tillbaka mot värnpliktsarmén ser Enestam som positivt men betydelsen är mycket begränsad.
– Att avskaffa värnplikten blev ett dyrt experiment.

Jan-Erik Enestam 70 år

Född 12 mars 1947 i Västanfjärd
– Pol.mag. vid Åbo Akademi 1973.
– Kommundirektör i Västanfjärd 1978–1983 och projektchef vid Nordiska ministerrådet 1983–1991.
– Riksdagsman 1991–2007 och olika ministerposter 1995–2006: försvarsminister och jämställdhetsminister 1995, inrikesminister 1995–1999, försvarsminister och nordisk samarbetsminister 1999–2003, miljöminister 2003–2006.
– Ordförande för Svenska folkpartiet 1998–2006.
– 2007–2013 verkade Enestam som direktör för Nordiska rådet i Köpenhamn.
ANDRA LÄSER