Ledare: Dags att tala för obligatorisk studentfinska?

Det är dags att tala om obligatorisk studentfinska för svenskspråkiga också, och inte bara studentsvenskan – bara så kan vidden av språkproblematiken öppna sig också för finskspråkiga.

Antalet studenter som skriver det andra inhemska språket i studentexamen minskar i bägge språkgrupperna.
Antalet studenter som skriver det andra inhemska språket i studentexamen fortsätter att gå ned. Trenden är stadigt nedåtgående från år till år, och den ursprungliga tanken om att frivillighet skulle göra det mera lockande att studera svenska eller finska som andra språk har visat sig vara fel.
ANDRA LÄSER