Ledare: Dags att tala för obligatorisk studentfinska?

Det är dags att tala om obligatorisk studentfinska för svenskspråkiga också, och inte bara studentsvenskan – bara så kan vidden av språkproblematiken öppna sig också för finskspråkiga.

Antalet studenter som skriver det andra inhemska språket i studentexamen minskar i bägge språkgrupperna.
LedareErja Yläjärvierja.ylajarvi@hbl.fi
18.06.2022 16:29 UPPDATERAD 18.06.2022 17:39
Antalet studenter som skriver det andra inhemska språket i studentexamen fortsätter att gå ned. Trenden är stadigt nedåtgående från år till år, och den ursprungliga tanken om att frivillighet skulle göra det mera lockande att studera svenska eller finska som andra språk har visat sig vara fel.
Ändå har undervisningsminister Li Andersson (VF) bekräftat att den nuvarande regeringen inte tänker gå vidare med planerna på att återinföra obligatorisk svenska eller finska i studentexamen, även om det finns inskrivet som ett mål i regeringsprogrammet.
SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson är besviken på beslutet och understryker i en kommentar till HBL att läget vad gäller det andra inhemska språket i samhället måste tas på allvar.

ANDRA LÄSER