Svenskar tvingas amortera bolån

Från och med den första juni tvingas alla svenskar med nya bolån att amortera. Efter många vändor har riksdagens finansutskott nu sagt ja till amorteringskrav.

Bostadspriserna stiger fort i Sverige, inte minst i Stockholm samtidigt som hushållens skulder växer. Amorteringskrav ska matta av utvecklingen.
STOCKHOLM
I Sverige har det varit möjligt att bara betala ränta på bolånen. I Finland är det vanliga att lånen betalas bort på tjugo tjugofem år.
Det blir Finansinspektionen som tar fram reglerna och samma myndighet hör till dem som har efterlyst kravet. Det har också bland annat riksbankschefen gjort.
Skuldsättningsgraden hos svenskarna har ökat snabbare än inkomsterna och i fjol steg bostadspriserna med hela 18 procent i Stockholm och 16 procent i övriga landet. Från flera håll har det varnats för en bostadsbubbla som kan leda till finansiell kris.
– I grund och botten är det så att lån ska amorteras och så har det alltid varit. Vi har haft en tid där väldigt många inte har amorterat. Vi vill markera att det ska vara det naturliga, säger Ulf Kristersson, riksdagsledamot för Moderaterna och medlem av finansutskottet till Aftonbladet.
Exakt hur kravet kommer att utformas är inte klart men Finansinspektionens tidigare förslag innebär att lån på 70 procent eller mer av bostadens värde ska amorteras med 2 procent varje år. Lån med en belåningsgrad på 50–70 procent ska amorteras med en procent. Det gäller för alla nya bolån och gäller inte retroaktivt.
Nybyggda bostäder undantas från kravet, de är amorteringsfria i fem år. Enligt finansutskottet ska det också gå att få undantag från amorteringskravet vid sjukdom, skilsmässa eller arbetslöshet eller om en närstående dör.
Kammarrätten har två gånger sagt nej till amorteringskravet och har hävdat att det kan strida mot grundlagen. Men lagrådet, som granskar lagförslag, slog slutligen fast att så inte är fallet.
Frågan berör många i Sverige, även om bankerna redan har blivit striktare och flera har börjat amortera. Efter beslutet ordnade flera medier chattar med läsare om vad kravet innebär – och också tips om hur man ska klara av att betala av på sina lån.

ANDRA LÄSER