Nytt museum i stället för Guggenheim? Utredning föreslår den omstridda tomten som placering för design- och arkitekturmuseet

Finland behöver ett arkitektur- och designmuseum av internationell klass. En ny utredning föreslår ett nybygge på Guggenheimtomten eller i Sandviken i Helsingfors.

En ny utredning föreslår ett nybyggt arkitektur- och designmuseum på Guggenheimtomten eller i Sandviken i Helsingfors.
21.08.2018 13:30 UPPDATERAD 21.08.2018 16:41
Slå ihop arkitektur- och designmuseet och placera samlingarna i en nybyggnad som är "arkitektoniskt och designmässigt intressant". Det föreslår en färsk utredning som talar för att den placeras på den så kallade Guggenheimtomten vid Södra kajen eller i Sandviken.
Utredningen är beställd av bland annat Helsingfors stad och undervisnings- och kulturministeriet, och överlämnades till kulturminister Sampo Terho och borgmästare Jan Vapaavuori på tisdagen.
– Finland är känt för sin arkitektur och design som är närvarande i allas vardag och som är en viktig del av det nordiska välfärdstänket. Det här är vår starka sida, men vi har inte fört fram den tillräckligt. Finland förtjänar nu ett arkitektur- och designmuseum som är värdigt den internationella betydelse som finländsk arkitektur och design har, säger vd Tuomas Auvinen i ett pressmeddelande.
Auvinen har lett arbetsgruppen. Den har gått igenom – och också ratat – olika föreslagna placeringar.
Både i Sandviken och på Södra kajen är det, enligt utredningen, möjligt med en arkitektoniskt intressant byggnad som stöder museets verksamhet i samklang med stadsmiljön. På bägge platser är dessutom havet nära.
Till Södra kajens fördel talar att det redan finns planer för tomten – men en belastning kan ändå de senaste årens "politiska historia" vara, som det formuleras i utredningen.
Redan 2011 lanserade Guggenheimstiftelsen planerna på ett museum i Helsingfors. Efter många vändningar – bland annat vad gäller finansieringen – och en tidvis upprörd och infekterad debatt röstade Helsingfors stadsfullmäktige slutligen ned museiplanerna.
Nackdelen med Sandviken är att området först nu planeras, å andra sidan saknas här den historiska ballasten.
Under hösten ska undervisnings- och kulturministeriet och staden besluta om en fortsatt utredning om planerna. Jan Vapaavuori för fram att det för staden är centralt med ett trovärdigt koncept och en hög ambitionsnivå. Internationell efterfrågan finns.
Enligt honom är det dags för en medborgardebatt om museet.
Utredningen har också gått igenom lösningar som en tilläggsbyggnad mellan de nuvarande museibyggnaderna och till exempel den byggnad som yrkeshögskolan Metropolia använt vid Sandvikstorget. Arbetsgruppen talar ändå för att en nybyggnad behövs med ytor öppna för allmänheten.

ANDRA LÄSER