Digitala drömmar i molnet

När använde du internet första gången? Jag minns min första gång som i går.

Vid utrikesdesken på den svenska kvällstidningen Expressen sommaren 1988 kunde jag via telefonmodem koppla upp mig mot databasen Lexis Nexis för att läsa utländska tidningstexter. Dataöverföringen var långsam och fruktansvärt dyr. Därför måste jag varje gång be nattchefen Bengt Bengtzon om tillåtelse.
ANDRA LÄSER