Vi har fortfarande kvar både pest och kolera

Världen har aldrig använt så mycket kol för att producera el som i år. Samtidigt slår elpriserna rekord på rekord i Europa. Då är det inte konstigt att kärnkraftens anhängare vinner terräng.

Lagom till EU-kommissionens beslut kring om kärnkraften ska anses vara en hållbar investering eller inte publicerar Energiindustrin en undersökning som visar att kärnkraften aldrig varit så populär i Finland som nu. Undersökningen har gjorts sedan början 1990-talet så jämförelsegrunden är god.

ANDRA LÄSER