Två finlandssvenska böcker nominerade till NR-pris

Det blev jackpott för Förlaget M då kandidaterna till Nordiska rådets pris för barn- och ungdomslitteratur offentliggjordes. Två böcker nominerades.

Ur Djur som ingen sett utom vi, illustration av Linda Bondestam.
05.04.2017 14:27 UPPDATERAD 05.04.2017 17:13
Ulf Starks och Linda Bondestams Djur som ingen sett utom vi är visserligen nominerade för Sveriges räkning, där boken kommit ut på Förlaget Berghs. Men i praktiken kan Förlaget M, som gett ut den i Finland, nog ta åt sig en del av äran, i den mån den tillfaller andra än illustratören och författaren.
Inom ramen för den finländska kvoten får dessutom Vildare, värre, Smilodon av Minna Lindeberg och Jenny Lucander en nominering (Förlaget M, 2016) liksom också Yökirja av Inka Nousiainen och Satu Kettunen (Tammi, 2015).
Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris delas ut i Helsingfors den 1 november 2017.

ANDRA LÄSER