Regeringen vill se mer mört och braxen på tallriken – karpfiskar fiskas redan kommersiellt

Regeringen har som mål att fördubbla konsumtionen av inhemsk fisk till år 2027. Myndigheter och organisationer uppmuntrar finländarna att äta mer mört och braxen.

Inhemsk fisk utgör för tillfället 28 procent av den totala konsumtionen av fisk i Finland, enligt Jord- och skogsbruksministeriet. Regeringens mål är att öka andelen till över 40 procent år 2027.
På fredagseftermiddagen hade utkastet till regeringens program för främjande av inhemsk fisk samlat 25 utlåtanden sedan det sändes på remiss i mitten av oktober. Remisstiden gick ut på fredagen.
ANDRA LÄSER