Kulturfonden satsar på utländsk dramatik

Finlandssvenska teatrar kan få upp till 30 000 euro i stöd för att översätta och sätta upp en icke-engelskspråkig pjäs.

2015 satte Viirus upp den tyske dramatikern Marius von Mayenburgs pjäs Perplex i Ulf Peter Hallbergs svenska översättning. Överlag är det ändå få utländska pjäser som spelas i Finland, och bland de översatta pjäserna dominerar den anglosaxiska dramatiken.
Projektet Världen på scenen finansieras av Suomen kulttuurirahasto och Svenska kulturfonden, och genomförs av Teaterinfo Finland (Tinfo).
ANDRA LÄSER