Nämnden stoppade flytt av svenskt daghem i Sockenbacka

Verksamheten i ett svenskt daghem som varit hotat i Helsingfors får fortsätta tills vidare.

Daghemmet Sockenstugan har hotats av nedläggning. Nu får man respit.
Sofia Holmlundsofia.holmlund@hbl.fi
23.06.2022 13:04 UPPDATERAD 23.06.2022 15:00
Daghemmet Sockenstugans framtid har varit oklar och oroat föräldrar i området. Tjänstemännen ville flytta verksamheten och de 37 platserna till ett nytt finskt daghem som öppnar på Väverigränden, också det i Sockenbacka.
Men när fostran- och utbildningsnämnden hade sitt möte på torsdagsmorgonen satte politikerna stopp för de planerna.
Nora Grotenfelt (SFP), som sitter i nämnden, kom med ett motförslag som godkändes enhälligt.
Enligt förslaget måste staden granska områdets befolkningsprognos på nytt innan något slutgiltigt beslut om en flytt fattas.
Det nya daghemmet på Väverigränden, som ligger på cirka tre kilometers avstånd från Sockenstugan, väntas öppna om cirka två år. Enligt Grotenfelt kan befolkningsutvecklingen ha ändrat i området till dess.
– Det som är glädjande är att hela nämnden ställde sig bakom motförslaget. Det visar att man förstår områdets specialbehov, säger hon till HBL.
Nämnden förutsätter också att staden utreder om det är möjligt att, för åtminstone en del av daghemmets barn, på ett bättre sätt tillämpa sin princip om att få tjänster i sitt närområde.
"... genom att beakta lokalerna i närområdet samt de bygg.- och renoveringsprojekt som befinner sig i planeringsstadiet", står det i motförslaget.
Staden har motiverat en stängning av Sockenstugan med att byggnaden behöver renoveras, och att den inte är ändamålsenlig.
Dessutom menar tjänstemännen att det hade varit motiverat med en flytt till den nya daghemsbyggnaden, eftersom det byggs nya bostäder där. Antalet barn i daghemsåldern väntas öka där med 160 fram till år 2035, är stadens prognos.

ANDRA LÄSER