Märkbar ökning av drunkningsolyckor i år – män drunknar oftare än kvinnor

I år har det skett sammanlagt 19 fler drunkningsolyckor än vid motsvarande tid i fjol.

Finlands Simundervisnings- och livräddningsförbund poängterar att finländare måste ändra på sin attityd till flytvästar.
År 2020 har hittills varit ett mörkt och dystert år om man ser på statistiken för antalet drunkningsolyckor i Finland.
Fram till 17 juli hade sammanlagt 69 personer drunknat. Av statistiken som Finlands Simundervisnings- och livräddningsförbund (FSL) framgår det att det är 19 fler än vid motsvarande tidpunkt i fjol.
Majoriteten av de drunknade i år, åtminstone 52 personer, har varit män. Sammanlagt har 7 kvinnor drunknat och i 10 fall är personens kön okänt.
– Orsaken är entydig. Män är i regel mer benägna att ta risker, säger Niko Nieminen, kommunikationsansvarig vid Finlands Simundervisnings- och livräddningsförbund.
Dessutom kan en bidragande orsak enligt Nieminen vara att män ofta rör sig mer på vattnet och ute på isarna.
För att vända den negativa trenden behöver enligt förbundet två förändringar ske.
– För det första måste attityden till flytvästar förändras, och för det andra måste alla lära sig att alkohol och att vistas ute på vattnet inte hör ihop, säger Nieminen.

Problemen har funnits i årtionden

Statistiken visar att omkring 80 procent av alla drunkningsolyckor i Finland skulle ha gått att undvika om personen hade burit en flytväst.
Även alkoholens roll är stor i samband med olyckorna. I omkring hälften av alla drunkningsolyckor finns alkohol inblandat. Bland drunkningsolyckor som skett specifikt i samband med sjötrafiken är siffran ännu högre: i omkring 80 procent av olyckorna har den drunknade personen varit alkoholpåverkad.
– Dessa två problemområden är långt ifrån nya. Jag läste nyss en 20 år gammal artikel där det talades om precis samma två problem, säger Kristiina Heinonen, verksamhetsledare vid FSL.
– Det känns frustrerande att se att dessa samma problem tar livet av så många år efter år, säger hon.
Läs också: Fler drunkningar än vanligt i Finland hittills i år – nu varnar FSL för oaktsamhet på sjön
ANDRA LÄSER