Kaj Ahlsved får kungligt stipendium för att forska i läktarkultur

Hbl-kolumnisten Kaj Ahlsved får 125 000 kronor av Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur.

Kaj Ahlsved disputerade i musikvetenskap vid Åbo Akademi år 2017.
Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur har utsett filosofie doktor Kaj Ahlsved från Jakobstad till Bernadottestipendiat 2021. Stipendiesumman är 125 000 svenska kronor.
Ahlsved kommer att arbeta med projektet Idrottsföreningars sång- och musikkultur ur ett jämlikhets- och medborgarperspektiv. Han studerar hur musik och musicerande i idrottssammanhang kan skapa en stark gemenskap mellan människor men också avskilja samhällsskikt och grupperingar från varandra. Tanken är att ge en historisk bakgrund till dagens läktarkultur.
Kaj Ahlsved, som disputerade i musikvetenskap vid Åbo Akademi år 2017, ska bedriva sin forskning vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper vid Umeå universitet.
En rad kungliga akademier i Sverige samarbetar kring det så kallade Bernadotteprogrammet. Kungl. Gustav Adolfs Akademiens stipendier riktas till nydisputerade forskare utanför Sverige som vill tillbringa minst ett halvår vid ett svenskt lärosäte eller ett vetenskapligt arkiv eller bibliotek.
Programmets stipendier skulle ha delats ut av Hans Majestät Carl XVI Gustaf i slutet av april. Hovet har skjutit upp utdelningsceremonin till hösten.
ANDRA LÄSER