Nationalspråksstrategin hjälper oss inte med vår ängsliga artighet och dåliga självkänsla

I några månader har vi nu fått återanpassa oss till vardagligt umgänge med allt vad det innebär av missförstånd, pinsamheter och kommunikationshaverier.

I mingelsammanhang kan det ibland vara svårt att veta vilket språk man ska använda.
Parallellt med denna återgång till normalitet har regeringen publicerat den nya nationalspråksstrategin, vars syfte är att stärka nationalspråkens ställning och förbättra språkklimatet. Oavsett sitt modersmål bör varje finländare få känna sig värdefull, lyder den ambitiösa och gulliga programförklaringen i inledningen, varefter man presenterar sin vision, sina strategiska mål och konkreta åtgärder. Sällan känner jag mig dock så värdelös som när jag ska kryssa naturligt mellan nationalspråken i ett blandat sällskap. Ingenstans i nationalspråksstrategin finns tyvärr någon handlingsplan för vardagligt umgänge och inte heller tar dokumentet hänsyn till vissa finländares ängsliga artighet och dåliga självkänsla.
ANDRA LÄSER