"Evigt daltande med våldtäktsförövare"

– Finns det inte samtycke, ja då är det en våldtäkt. Det är inte svårare än så. Det säger Elisabeth Massi Fritz som har varit advokat för brottsoffren i flera av Sveriges mest uppmärksammade rättsfall.

– Det ska inte finnas attityder och värderingar som går ut på att skuldbelägga offret, säger brottmålsadvokaten Elisabeth Massi Fritz.
Hon anser att domstolarna i Sverige ställer högre beviskrav just i våldtäktsmål än i andra brottmål. Dessutom kommer domstolarna lite för ofta fram till olika slutsatser och det tycks råda oklarheter i just våldtäkts- och sexualbrott, säger hon.
– Det finns en ständig misstro mot offret, ett skuldbeläggande av offret och ett evigt daltande med förövarna.
Elisabeth Massi Fritz har jobbat som brottmålsadvokat i 25 år och har valt att företräda endast offren. Hon är också den enda advokaten i Sverige som specialiserat sig på hedersbrott.

Elisabeth Massi Fritz:

– Ålder: 49 år.
– Född och uppvuxen i Motala i Sverige. Föräldrarna är kristna syrianer från Libanon.
– Advokat, specialiserad på att företräda utsatta brottsoffer. Vd och grundare för Avokatbyrån Elisabeth Fritz AB.
– Hon har företrätt brottsoffret i rättegångarna om det uppmärksammade hedersmordet på Pela Atroshi år 1999, våldtäktsmålet mot polismästaren Göran Lindberg (Kapten klänning), och våldtäktsmålet mot Wikileaksgrundaren Julian Assange.
– Har fått utmärkelserna Årets jurist, Årets kvinna, Kungliga sällskapet Pro Patrias guldmedalj och Karin Söders minnesstipendium.
– Talar svenska, arabiska, engelska och syrianska.
– Flitig samhällsdebattör och aktiv på Instagram på kontot @advokatmassifritz där hon bland annat upplyser brottsoffer om deras rättigheter.
Hon företräder också en kvinna som blev våldtagen på passagerarfärjan m/s Cinderella i februari 2015. Nyligen friade Svea hovrätt två män som var åtalade för grov våldtäkt i fallet och ändrade på brottsrubriceringen för den tredje åtalade från grov våldtäkt till våldtäkt. Han dömdes till två år och fyra månader i fängelse.

Fallet på Cinderella:

– Tre 30-åriga män åtalas för att i februari 2015 lurat en ung kvinna ner i en hytt på m/s Cinderella.
– Enligt åtalet blev kvinnan våldtagen flera gånger mellan Stockholm och Mariehamn. En av männen ska ha utövat våld mot kvinnan bland annat genom att ta strypgrepp på kvinnan. Enligt åtalet var kvinnan också berusad.
– Södertörns tingsrätt dömer två av männen till fyra års fängelse och den tredje mannen döms till fängelse i fyra år och fyra månader.
– Svea hovrätt frikänner två av männen helt medan den tredje mannen döms för våldtäkt till fängelse i två år och fyra månader.
– Hovrätten är oenig och rättens ordförande och en nämndeman ville döma de tre männen till grov våldtäkt.
– Riksåklagaren och kvinnans advokat Massi Fritz överklagade domen i Högsta domstolen, men de beviljades inte prövningstillstånd.
Tingsrättens fällande dom baserar sig på att den ansåg att kvinnan "var i en särskilt utsatt situation". Hovrätten ansåg att kvinnan inte var det.
Både riksåklagaren och kvinnans advokat Elisabeth Massi Fritz ansökte om prövningstillstånd i Högsta domstolen, HD, för att få klarhet i vad en "särskilt utsatt situation" innebär.
– Jag valde att överklaga domen till HD då jag tyckte att hovrättens dom var felaktig. Jag yrkade att samtliga ska dömas till grov våldtäkt, strängare straff än vad tingsrätten dömde och högre skadestånd. Jag tycker det behövs en vägledning i vad som är "särskilt utsatt situation", men också vilka beviskrav som ska gälla i våldtäktsmål, säger Massi Fritz.
I fredags kom beskedet: Högsta domstolen beviljar inte prövningstillstånd, vilket innebär att hovrättens dom vunnit laga kraft.

Anmäl våldtäkt på färjan genast

Under de senaste åren har flera våldtäkter på färjorna mellan Finland och Sverige uppmärksammats i medierna. När fallen har prövats i domstol har flera av de misstänkta gärningsmännen friats.
Ur ett utredningsperspektiv är färjevåldtäkterna speciella eftersom polisen sällan finns ombord och anmälningar oftast inte sker direkt på färjan.
– Det leder till att man går miste om viktig bevisning, teknisk bevisning, vittnen, kameraövervakning, lakan, kläder, samt andra viktiga fynd som många gånger är viktiga. Jag tycker också att det behövs fler övervakningskameror, fler ordningsvakter, mindre drickande och mer koll ombord helt enkelt.
Rederierna borde också informera sina resenärer om deras rättigheter och hur de ska gå till väga om de blir utsatta för brott ombord.

"Allt annat än ja är nej"

I Sverige förs en debatt om en samtyckeslag. De flesta av de mindre partierna har ställt sig bakom förslaget medan de större partierna inte tydligt tagit ställning. Grundtanken med en samtyckeslag är att man utgår från att personen automatiskt inte vill ha sex.
– Dagens lagstiftning duger inte längre. Den kräver misshandel, våld, hot eller en särskilt utsatt situation. Det är en förlegad inställning och bygger på en kvinnosyn som hör hemma i forntiden.
Men Massi Fritz nöjer sig inte med en samtyckeslag. Hon vill också införa ett oaktsamhetsbrott.
– Allt annat än ett “ja" ska vara ett “nej". Samlag och sex ska bygga på frivillighet och ömsesidighet och inget annat. För att slippa se fler friande domar med motiveringen att den tilltalade inte förstod, ska det räcka med oaktsamhet, det vill säga förövaren borde ha förvissat sig om.

ANDRA LÄSER