Nytt kollektivavtal för livsmedelsindustrin – extra arbetstimmarna är historia

Livsmedelsindustriförbundet och fackförbundet Pro nådde på måndagen en överenskommelse om ett nytt kollektivavtal för tjänstemän inom livsmedelsindustrin.

Livsmedelsindustriförbundet och fackförbundet Pro nådde på måndagen en överenskommelse om ett nytt kollektivavtal för tjänstemän inom livsmedelsindustrin.
På måndagen kunde Livsmedelsindustriförbundet och fackförbundet Pro komma överens om ett nytt kollektivavtal för tjänstemän inom livsmedelsindustrin.
Utgångspunkten i avtalet är att löneförhandlingar ska ske lokalt vid de olika berörda företagen.
Om man inte lyckas nå lokala lösningar, höjs den allmänna lönenivån med 1,3 procent 2020 och med ytterligare 1,3 procent 2021. Därtill höjs tjänstemännens löner i maj 2021 företagsspecifikt med 0,7 procent.
Nu försvinner de 24 extra arbetstimmarna som infördes i kollektivavtalet under regeringen Sipilä. Dessutom innebär det nya kollektivavtalet att nya lösningar införs beträffande förläggandet av arbetstiden. Syftet är att ge mer flexibilitet och bättre ta i beaktande företagens lokala behov då arbetstiden förläggs.
Omkring 6 000 anställda berörs av det nya kollektivavtalet, som gäller från 13 februari 2020 till 28 februari 2022.
ANDRA LÄSER