Elbilar orsakar större koldioxidutsläpp än bensinbilar

Tillsammans med tillverkningens utsläpp har elbilen släppt ut 25 ton koldioxid efter körda 100 000 kilometer.

Jag har tidigare skrivit att en viss mängd biomassa konverterad till flytande trafikbränsle endast kan producera en bråkdel av det antal körkilometer samma mängd biomassa producerar om den omvandlas till elektricitet för elbilar.
Men då jag räknar lite på data publicerade av Svenska Miljöinstitutet IVL för två månader sedan får jag som resultat att tillverkningen av en medelstor elbil orsakar 23 ton utsläpp av fossil koldioxid medan tillverkning av en precis lika stor bil med förbränningsmotor (1,2 TSI) endast orsakar tolv ton koldioxidutsläpp. Den stora skillnaden beror på den energikrävande tillverkningen av de stora litiumackumulatorerna för elbilen (IVL anger 150-200 kg koldioxidutsläpp per kilowattimme batterikapacitet).
När man sedan kör 100 000 kilometer på bensin med den moderna förbränningsmotorn utsläpps vid bensinens förbränning elva ton koldioxid. Tillsammans med tillverkningens utsläpp blir bensinbilens utsläpp totalt 23 ton koldioxid, eller lika mycket som elbilen släppt ut innan man ens hunnit stoppa i laddningskontakten första gången.
Elbilen kräver i vårt kalla klimat cirka 0,2 kilowattimmar per kilometer. När man kört ovannämnda sträcka med elektricitet har man alltså förbrukat tjugo megawattimmar elektrisk energi.
I vårt land produceras merparten av elektriciteten koldioxidfritt (formellt). Generering av tjugo megawattimmar elektrisk energi torde i Finland orsaka endast två ton fossila koldioxidutsläpp. Tillsammans med tillverkningens utsläpp har elbilen därför släppt ut 25 ton koldioxid efter körda 100 000 kilometer.
Under de sju–åtta första åren har medelbilistens nya elbil alltså orsakat mera koldioxidutsläpp än medelbilistens nya bensinbil!
Enligt nya beräkningar är ökat utnyttjande av skogsbiomassa som energi varken koldioxidneutralt eller miljövänligt, vilket även EU-parlamentets miljöutskott anser. Konvertering av prima fiberråvara till energi är dessutom ekonomiskt ohållbart.
Tillverkning av flytande trafikbränsle från inhemsk lågvärdig skogsbiomassa (och torv som borde befrias från den gröna bannlysningen) kan trots detta försvaras med att bränslet kan användas i ett fordon vars tillverkning kräver betydligt mindre ändliga resurser än tillverkningen av en elbil. Men såväl ekonomin som tillverkningsteknikens funktionsduglighet kan ifrågasättas.
Tung trafik kan knappast övergå till elektricitet, men kan nog använda inhemska biobränslen.

Jarl Ahlbeck

teknologie doktor, Åbo

ANDRA LÄSER