Helomvändningens skamlöshet

Framför oss ligger nu vår hittills största virusutmaning: vårens urvalsprov.

Jag sitter mest ensam på jobbet nu. Efter de första veckornas mera akuta krishantering har jag haft mer tid än vanligt att fundera.

ANDRA LÄSER